Walcheren

Cursus is afgelast

Snoeicursus 14 november afgelast

Snoeicursus  fruitbomen, heesters en planten door Jurjen van Opstal
Datum:      14 november 2020

Locatie:      landgoed  ’t Vierendeel,
                    Vrouwenspolderseweg 44, Vrouwenpolder
Aanvang:   10.00 uur. De cursus duurt tot 12.00 uur of iets langer afhankelijk van het aantal deelnemers
Deelname: zowel voor leden (€5,00) als voor niet-leden (€9,00)
Maximaal aantal deelnemers: 10 (aangepast aan coronaregels)

Op dit moment is de cursus volgeboekt, maar tevens afgelast vanwege de recente ontwikkelingen van het Covid-19 virus.
T
ot nu toe is het elk jaar weer een succes: de snoeicursus die gegeven wordt door Jurjen van Opstal. Op zijn prachtige landgoed het Vierendeel geeft hij uitleg over het snoeien van de verschillende fruitbomen: appel, peer maar ook pruimen. Hij geeft  ook uitleg over het snoeien van heesters zoals roos, hortensia, buddleia.
Misschien zijn er geen mensen meer over op Walcheren die willen leren snoeien en zijn alle mensen die een cursus wilden doen al geweest en hebben ze het snoeien helemaal onder de knie. Dan is deze cursus misschien voor u niet van belang hoewel het ook altijd heel leuk en gezellig is om met z’n allen buiten bezig te zijn. Mijn ervaring is dat je elke keer iets bijleert. Het kan zomaar zo zijn dat je precies de takken wegsnoeit die dit jaar gaan bloeien en vrucht dragen!
U gaat zelf aan het werk, u leert het snoeien in de praktijk. Graag uw eigen snoeischaar meenemen en laarzen zijn ook geen overbodige luxe. Jurjen loopt rond en geeft aanwijzingen. Ook al heeft u al eerder de cursus gevolgd, naar mijn eigen ervaring kun je niet genoeg instructie krijgen!  Aan het eind van de morgen weet u meer over hemelscheuten, het pyramidemodel, terug naar huis snoeien en nog veel meer. Koffie of thee hoort er natuurlijk bij.

Wendela van Dijken, commissie cursussen

De cursus is op dit moment VOL. 

BETALINGEN

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. KMTP Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit, uw lidmaatschapsnummer of niet-lid en het aantal personen.
De penningmeester moet namelijk alle betalingen incl. deze gegevens in de jaarrekening opnemen.  Als er dus gegevens ontbreken moet de penningmeester dat bij elke betaling op gaan zoeken en toevoegen in de omschrijvingen. Dus hierbij het dringend verzoek om bij betalingen altijd Activiteit, aantal personen met vermelding lid + lidnummer en/of geen lid te vermelden.