Walcheren

Verslag wandelexcursie naar gebied “Levensstrijd” in Zierikzee van Natuurmonumenten.

Zaterdagmorgen 2 oktober 2021 om 10 uur kwamen we bij elkaar op de parkeerplaats aan de Levensstrijdweg in Zierikzee.
Een bijzondere plek midden in Natura 2000.
Het gebied is in vroeger eeuwen altijd door boeren in bezit geweest. De zoute, arme grond kon alleen gebruikt worden voor veeteelt. Armoede volop, vandaar de naam “Levensstrijd”.
Nu is het in bezit van Natuurmonumenten en voor vogels en wat koeien geschikt gemaakt.

Arie Bakker leidde ons rond en kon ons enthousiast een heleboel vertellen over dit gebied.
We kregen een “ruige” wandeling: over hekken klimmen, door hoog gras over de dijk lopen, naar het keienstrandje via de nieuwe dijkbekleding van betonstenen.
We konden zeevenkel proeven, het rode zeekraal bewonderen ( in voorjaar is dat groen en te eten) en de zeeasters in uitgebloeide staat zien waaien in de wind.
De lepelaar zoekt voedsel in het water, de meeuwen glijden door de lucht, de ganzen hebben een beschut plekje aan de binnenkant van de dijk gevonden, de Bonte Piet (scholekster) laat zijn roep horen en we zien de witte of de zilverreiger in de verte.

Lekker uitgewaaid en gewandeld (zo’n 5 km) krijgen we koffie en een lekkere koek als afsluiting.
Arie Bakker wordt hartelijk bedankt en iedereen keert droog huiswaarts. In de auto vielen de eerste spetters….

Wat hebben we een fijne eerste excursie gehad na de lockdown in coronatijd!
Liesbeth Hamelink

Laatste nieuws over de excursie naar zuid Schouwen

Inschrijvers van de 2e groep zullen inmiddels vernomen hebben dat jammer genoeg alleen de  eerste 20 aangemelden maar mee kunnen met de excursie Schouwen.

Er was in eerste instantie gevraagd en ook toegezegd dat er 2 gidsen beschikbaar waren voor het geval er 2 groepen gemaakt konden worden.
Echter nu blijkt dat er jammer genoeg toch geen 2 gidsen beschikbaar zijn en dus maar max. 20 deelnemers kunnen deelnemen.

Wij betreuren dat ten zeerste.

De penningmeester heeft het inschrijfgeld van de mensen die niet mee kunnen teruggestort op de rekening van diegene waarvan de aanmelding en de betaling was.

 

Betalingen

Voor deelname aan activiteiten van Groei & Bloei vragen wij u om, na bericht van doorgang, het bedrag over te maken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit, uw lidmaatschapsnummer (of niet-lid). 

Natuurbelevingstocht Zuidkust van Schouwen 2/10/2021

Excursie met gids van Natuurmonumenten: Natuurbelevingstocht Zuidkust van Schouwen
Waar
: Nationaal Park Oosterschelde
Datum en vertrektijd: zaterdagmorgen 2 oktober, 10 uur. Excursie duurt ongeveer 1,5 a 2 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats Levensstrijd; Levensstrijdweg 1, 4301 SM Zierikzee

Kosten: Leden met korting: € 5,00; niet-leden: € 9,50
Minimaal aantal deelnemers: 15 of 2e groep 30.
Maximaal aantal deelnemers: 20 of 2e groep 40.

De excursie is bij Zierikzee.

In verband met corona gaan we met eigen vervoer en verzamelen op de parkeerplaats Levensstrijd.
Omdat die dag ook de kustmarathon is, is het aan te raden via de Zeelandbrug naar Zierikzee te rijden!
Na afloop krijgt u koffie met iets lekkers op de parkeerplaats.
Wees altijd voorbereid op regen en wind.

Graag meenemen:
Koffiebeker, verrekijker en goede wandelschoenen of laarzen.
Inschrijven bij Liesbeth Hamelink via inschrijfformulier.
Graag vermelden of u koffie of thee wilt drinken.

Tijdens deze wandeling op de grens van land en water zie je het mooiste van twee werelden. Buitendijks vormen slikken en zandplaten bij laag water een rijk gedekte tafel voor vogels als de wulp, scholekster en rosse grutto. Landinwaarts ligt een parelsnoer aan natte natuurgebieden (ook wel bekend onder de naam Plan Tureluur) die bij hoog water een belangrijke functie vervult als ‘overtij’ plek. Maar ook als broedgebied is de Zuidkust van Schouwen van groot belang voor veel kust- en weidevogels.

Vogelboulevard
De Zuidkust van Schouwen geldt als de grootste vogelboulevard van Zeeland, waar je vier seizoenen kunt genieten van de vogeltrek en waar wolken, opklaringen en waterpartijen het landschap continue van kleur veranderen. Met een gids lopen we door dit gebied. Middels deze excursie wil Natuurmonumenten de bezoekers graag kennis laten maken met een stukje internationale topnatuur, onderdeel van de Oost-Atlantische trekroute voor veel kustvogels.

Liesbeth Hamelink, commissie dagreizen/wandelingen/meerdaagse reizen