Walcheren

Stand van zaken Floraliaproject 22 september 2022

Zoals jullie hebben kunnen lezen in voorgaande nieuwsbrieven (nieuwsbrief mei, begin juni en juli) waren we op zoek naar nieuwe commissieleden voor het Floraliaproject en we zijn blij dat het gelukt is. 
Zie hiervoor het Floraliaproject 2023.

Klik hier voor  de afscheidsbijeenkomst voor Willy en Agnes en kennismaking van nieuwe commissieleden op 17 november.

Afgelasten Floraliaproject 2022 - febr/mrt

Als Floraliacommissie waren we vol goede moed bezig met de voorbereidingen om het project, in aangepaste vorm weliswaar, uit te voeren op de scholen.
We kregen echter de laatste tijd nogal eens vragen van vrijwilligers of het toch wel veilig voor hen was om de school binnen te gaan en daar gastlessen te verzorgen of ze vonden het lastig naar twee, vaak grote groepen op één school te gaan. Deze vragen en opmerkingen  kwamen voort uit het feit dat kinderen op basisscholen een grote besmettingsbron blijken te zijn.
We hebben diverse keren overleg gehad over wat te doen. Er waren heel veel besmettingen en zieken door de omikronvariant en ook mensen die een boosterprik hadden gehad, werden nogal eens ziek.
Een groot deel van onze vrijwilligers is 70 plus en behoort daardoor tot de risicogroep.

We hebben de persconferentie van 15 februari nog afgewacht, waarbij vanaf 26 februari bijna alles weer mag. Hierbij werd echter wel een slag om de arm gehouden ten aanzien van mogelijke sterk oplopende besmettingen en nieuwe varianten en werd een nieuw weegmoment op 15 maart aangekondigd. Minister Kuipers zei verder dat het voor mensen in de risicogroep een spannende tijd is; zij moeten extra voorzichtig blijven en anderen moeten rekening houden met hen.

Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor onze vrijwilligers en vinden de onzekerheden toch te groot. Daarom hebben we in overleg met het verantwoordelijke bestuurslid van Groei & Bloei Walcheren besloten het project alsnog af te gelasten.

We hopen van harte dat we in 2023 het Floraliaproject weer gewoon kunnen uitvoeren en er niet telkens zoveel onzekerheden zijn bij de voorbereiding.

Willy de Nooijer en Agnes Tange

Floralia project 2022

20 februari: onderstaande tekst stond hier een maand geleden nog:

Afgelopen 2 jaar is het Floraliaproject t.g.v. de Coronapandemie helaas niet doorgegaan. De Floraliacommissie hoopt dat het project in 2022 voor de 38ste keer wel door kan gaan.

Omdat het project de afgelopen 2 jaar niet is doorgegaan, is er eerst een inventarisatie uitgevoerd bij de vrijwilligers en vervolgens ook bij de scholen. Hiervoor zijn alle vrijwilligers (25) en de scholen (45) via de mail benaderd met de vraag of de vrijwilligers nog bereid zijn om hun medewerking te verlenen en of de scholen deel willen nemen in 2022 als het door kan gaan. Hieruit bleek dat nagenoeg alle vrijwilligers weer graag mee willen werken aan het project en kregen we erg leuke reactie van b.v. “ja natuurlijk doe ik weer mee”, “leuk hoor om het project weer te doen” enz. Er waren een paar vrijwilligers die, vanwege omstandigheden, niet mee konden doen en daarom zouden we als Floralia-commissie het erg op prijs stellen als we nieuwe vrijwilligers zouden kunnen verwelkomen.

Het aantal scholen dat wilde deelnemen was vergelijkbaar met voorgaande jaren en ook hier kregen we erg leuke en enthousiaste reacties. Hieruit bleek dat het enthousiasme bij de vrijwilligers en de scholen er nog steeds is. Dit gaf de Floraliacommissie veel steun en energie om te proberen om het project voor 2022 weer ten uitvoer te kunnen brengen. De definitieve uitnodigingen naar de scholen zijn in de week van 17-21 januari verzonden.

Met de leverancier van de plantjes (Tuinderij Kesteloo in Koudekerke) is er ook overleg geweest en ook zij zijn weer enthousiast; er zijn goede afspraken gemaakt en we hebben 700 plantjes besteld.

Op 14 januari, na weer een persconferentie, hebben we als Floraliacommissie overleg gehad over de mogelijke uitvoering van het project waarbij ook de contactpersoon van het bestuur aanwezig was. We hebben toen een rigoureuze beslissing genomen, namelijk om de plantjes niet in een 9 cm pot te laten zetten door Kesteloo en dan door de leerlingen op school te laten verpotten naar een 12 cm pot. Dit hebben we gedaan om de kans dat het project door kan gaan aanzienlijk te vergroten. Als kinderen namelijk de plantjes in een grotere pot zetten, dan staan onze vrijwilligers heel dicht bij hen bij het helpen met plantjes eruit halen, in een grotere pot te zetten en deze met potgrond te vullen. Hierbij kan contact eigenlijk niet vermeden worden. Het is wel jammer het onderdeel van het verpotten door leerlingen te laten vervallen, maar het lijkt ons een goed idee om de vrijwilligers het dan bij de eerste les in de klas voor te doen met een plant. De kinderen kunnen dan de wortels van een plant zien en zien hoe verpotten in de praktijk in zijn werk gaat.
De bezorging van de plantjes op de scholen staat gepland op 28 maart en de 1e les op de scholen vindt plaats van 29 maart t/m 1 april.
De kinderen verzorgen de plantjes in de klas en de vrijwilligers gaan in totaal drie keer naar de school; eerst tussen 29 maart t/m 1 april voor de start van het project en daarna nog twee keren in overleg met de leerkracht. De 2e keer na de meivakantie en de 3e keer in juni om het Getuigschrift uit te delen. De vrijwilligers vertellen de kinderen over de soorten planten, de verzorging en het stekken en vaak nemen ze ook planten van huis mee om te laten zien. Er is een PowerPointpresentatie om het verhaal te ondersteunen.

De Floraliacommissie hoopt natuurlijk dat het Floraliaproject in deze aangepaste vorm voor 2022 door kan gaan. 
Willy de Nooijer en Agnes Tange, Floraliacommissie

Vrijwilligers Floraliaproject 2022

Vind je het leuk om met kinderen te werken en houd je van een overzichtelijke tijdsinvestering, dan is Floraliavrijwilliger mogelijk iets voor jou. Om scholen, die mee willen doen niet teleur te stellen, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers zodat we met elkaar kunnen zorgen dat dit project kan blijven bestaan.
Het kost niet veel tijd: de eerste keer is dus tussen 29 maart en 1 april en daarna kun je het afspreken met de leerkracht: een keer in mei en een keer in juni. Het eerste bezoek (per groep) duurt in deze aangepaste vorm waarschijnlijk een half uur tot hooguit drie kwartier.
De andere twee bezoekjes zullen ook rond een half uur duren, dat is vooral afhankelijk van hoeveel vragen de kinderen en/of leerkrachten hebben en of je nog veel laat zien aan bijvoorbeeld bijzondere stekken. Je kunt ook samen met iemand anders gaan. Dat is gezellig en je kunt elkaar aanvullen.
Dus, als je het leuk vindt om mee te doen of eens mee te lopen met iemand die het al vaker deed of als je eerst meer informatie wilt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Willy de Nooijer tel. 634494 of willydenooijer(at)zeelandnet.nl

Op de website www.walcheren.groei.nl  kun je informatie vinden over het Floraliaproject https://walcheren.groei.nl/activiteiten/floraliaproject-2020 en om een indruk te krijgen over het verloop en resultaten van het project 2019 kun je ook eens kijken  op de volgende link van onze website: https://walcheren.groei.nl/terugblikken/floralia-project-2019

Willy de Nooijer en Agnes Tange, Floraliacommissie

Informatie voor (nieuwe) vrijwilligers

Presentatie

U kunt hier de laatste presentatie van het Floralia project bekijken.
Omdat het een Powerpoint presentatie is, moet u wel Powerpoint op uw computer hebben staan. Is dit niet het geval, dan heeft u een viewer nodig.
De presentatie (Pres.....ppt) ziet u (meestal) onderin het beeldscherm staan (net boven de taakbalk).

Kinderen:

Link naar woordzoeker 1 2017

Link naar woordzoeker 2 2017

Link naar woordzoeker 3 2017

Link naar kleurplaat 2017-1

Link naar kleurplaat 2017-2

Link naar het Floralia boekje