Walcheren

Floraliaproject 2021 helaas afgelast

Alle vrijwilligers die aan het floraliaproject meewerken zijn door middel van een email geïnformeerd van de afgelasting van het floraliaproject 2021. Tevens hebben de scholen, die andere jaren aangeschreven worden voor de aanmelding van het floraliaproject ook een email gekregen dat het floralia project 2021 niet wordt georganiseerd. De reden van de afgelasting is de grote onzekerheid waar we mee te maken hebben vanwege de Corona pandemie.
Normaal gesproken begint de floraliacommissie in augustus met de voorbereiding van het project voor het volgende jaar. Dan bestellen we rond de 800 pelargonium (geranium) plantjes bij Kesteloo.Dit jaar hebben we iets langer gewacht, maar inmiddels hebben we in overleg met het bestuur besloten het Floralia project voor 2021 niet door te laten gaan. Er zijn zoveel onzekerheden dat het bestellen van de plantjes en de uitvoer van het project niet verantwoord lijken.

Zaken die een rol gespeeld hebben zijn o.a.:

  • Dat de vrijwilligers grotendeels tot de risico groep behoren.
  • Dat het onduidelijk is of de scholen in januari al kunnen en willen aangeven of ze mee zouden willen doen.
  • Dat er een financieel risico is voor de afdeling als de plantjes die besteld zijn niet afgenomen worden door het project en de leverancier (Kesteloo) ze niet verkocht krijgt.
  • Dat het onduidelijk is of het virus nog actief is ten tijde van het project.
  • Dat er nog veel afstand gehouden moeten worden en dan is het samen verpotten met de kinderen niet mogelijk, terwijl dat juist het meest educatieve en leukste onderdeel van het project is.
  • Het nog onduidelijk is of de scholen wel vrijwilligers binnenlaten, nu zelfs ouders de school nauwelijks inkomen.

De Floraliacommissie hoopt dat de scholen de vrijwilligers het volgende weer hun medewerking willen verlenen aan het leuke project wat we al vele jaren jaarlijks organiseren.
Ondertussen zijn er al enkele reacties van scholen en medewerkers binnengekomen dat ze het erg jammer vinden dat het project niet door gaat, maar vinden het begrijpelijk en hopen in 2022 weer mee te kunnen doen.
De Floraliacommissie: Willy de Nooijer en Agnes Tange

Meer informatie bij Floralia 2020, klik hier.