Walcheren

Groenworkshops 2020

Alle activiteiten zijn afgelast i.v.m. het Corona-virus. Behalve de digitale activiteiten.

Hieronder de groenworkshops "op afstand".
De groenworkshops die al geven zijn (2019 en 2020) en waarvan een verslag is zijn terug te vinden onder Terugblikken.

BETALINGEN

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. KMTP Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit, uw lidmaatschapsnummer of niet-lid en het aantal personen.
De penningmeester moet namelijk alle betalingen incl. deze gegevens in de jaarrekening opnemen.  Als er dus gegevens ontbreken moet de penningmeester dat bij elke betaling op gaan zoeken en toevoegen in de omschrijvingen. Dus hierbij het dringend verzoek om bij betalingen altijd Activiteit, aantal personen met vermelding lid + lidnummer en/of geen lid te vermelden.