Walcheren

Aanmeldformulier korenschoof binden 19 juni

Straat + nummer, PC + woonplaats
Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140679510 tnv KMTP Walcheren onder vermelding van korenschoof binden 19 juni, lidmaatschapsnummer of niet-lid