Walcheren

Ter informatie

Bij het aanmelden geldt dat binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging (per mail) volgt. Mocht u binnen die tijd niets vernomen hebben dan kunt u contact opnemen met het betreffende commissielid of reageren via ons algemeen email-account: info(at)walcheren.groei.nl

Na correcte invulling en versturing komt op de plaats van het formulier een automatische dankzegging voor de aanmelding.

Aanmeldformulier Snertwandeling 3 of 4 maart 2023

Graag ja of nee invullen
Ook aangeven lid mat lidnr of geen lid