Walcheren

Inkoop plantuien via Velt

Velt afdeling Zeeuwse eilanden houd een gezamenlijke inkoop van plantuien. We denken dat deze actie ook interessant is voor de leden van Groei&Bloei.

Samenaankoop biologische plantuien

Aan de leden van Velt afdeling Zeeuwse Eilanden en belangstellenden.

Velt afdeling Zeeuws Vlaanderen biedt ons de mogelijkheid aan te sluiten bij de samen aankoopactie van plantuien. Het gaat om gunstig geprijsde biologische uien, geleverd door de firma Bouma. Door grootschalige inkoop profiteren wij van een gunstige prijs.
Bijgaand bestelformulier bevat twee delen: het bovenste deel voor Velt-leden: het onderste deel voor belangstellenden

Vul de bijgevoegde bestelbon in, stuur hem met (uw Velt-lidnummer en) uw e-mail adres vòòr 10 januari naar tblauw(at)zeelandnet.nl en maak het bedrag over naar NL76INGB0007472987 t.n.v. Velt afd. Zeeuwse Eilanden o.v.v. uien 2021.
De levertijd wordt na de inzendingstermijn in overleg met Bouma bekend gemaakt.

We laten je dan ook weten waar je in jouw regio de plantuiten kunt ophalen.

Tenslotte: Omdat noch de Velt-zadenactie, noch deze samenaankoop voorziet in de aankoop van plantgoed van knoflook, zoeken wij op dit moment daarvoor nog naar een oplossing. We hopen u daar op korte termijn nader over te kunnen informeren. 

Met vriendelijke groet,
Rien Klippel
Secretaris Velt afdeling Zeeuwse Eilanden

M:  06 53734538    -    E: VeltZE(at)MJKlippel.nl

Klik hier voor het bestelformulier