Activiteiten & Actueel

 

Afdeling Walcheren van Groei&Bloei is op zoek naar versterkingen voor bestuur en vrijwilligers.

BESTUUR

Lien Osté was als bestuurslid (portefeuille reiscommissie) aftredend en niet herkiesbaar per
9 maart 2016. T.g.v. het feit dat er toen geen vervanging was, is Lien bereid geweest om voor maximaal 1 jaar nog aan te blijven. Lien blijft lid van de reiscommissie en vrijwilligster voor de PR stand en Floralia.
Dolf de Nooijer, penningmeester, en Ineke IJzerman, groen workshops/bloemschikken, hebben zich bijzonder ingezet voor PR-activiteiten, het werven van nieuwe leden en het verbeteren van de contacten met bestaande leden. Deze activiteiten deden en doen ze naast hun normale bestuurstaak maar is eigenlijk een beetje te veel van het goede.

Het bestuur is dan ook op zoek naar:

 • één bestuurslid als opvolging van het aftredende bestuurslid Lien Osté en
 • een extra bestuurslid, zodat de taken en werkzaamheden over meerdere personen verdeeld kunnen worden.

We vragen  van de nieuwe bestuursleden het volgende:

 • Je draagt de afdeling een warm hart toe.
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen. Ongeveer 6-8 keer per jaar. Deze zijn altijd erg gezellig maar natuurlijk ook zakelijk.
 • Bijwonen van de twee commissievergaderingen per jaar. Het doel van deze commissievergaderingen is het samenstellen van het activiteitenprogramma.
 • Zoveel mogelijk bijwonen van de lezingen, belangrijk voor contacten met de leden.
 • Enige ervaring met Email en Word is gewenst en mogelijk Excel (minimaal niveau).

Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat onze voorkeur er naar uit dat één van de nieuwe bestuursleden een man is.

Welke taken dienen onder andere verdeeld te worden:

 • Aanvragen, uitwerken en beheren van het promotiemateriaal.
 • Beheer en planning van de stand bemensing (lijst met vrijwilligers is aanwezig).
 • Ongeveer 4 keer per jaar is er een G&B stand voor het werven van nieuwe leden op diverse plaatsen op Walcheren.
 • Ledenadministratie. Aanmeldingsformulieren nieuwe leden verzamelen, nieuwe leden aanmelden bij hoofdkantoor, invoer nieuwe leden checken, stand van zaken aan- en afmeldingen bijhouden. Ledenlijst wordt door het hoofdkantoor bijgehouden en kan op elk moment gedownload worden.
 • Portefeuillehouder van de reiscommissie. Elk bestuurslid houdt contact met 1 of meerdere commissies. Door het vertrek van Lien is de portefeuillehouder voor de reiscommissie vacant. In principe hoeft deze portefeuillehouder geen zitting te nemen in de commissie.

Wat bieden wij:

 • Een groep actieve en gezellige mensen die met groot enthousiasme de afdeling bestuurt.
 • Een onkostenvergoeding op basis van declaraties van de werkelijke kosten of een vaste vergoeding van € 5,- per maand.

Heeft u belangstelling of wenst u meer informatie neem dan contact op met voorzitter Christien van den Bosch email: chrvdbosch(at)zeelandnet.nl telefoon: 0118-634916

VRIJWILLIGERS

Het bestuur is ook op zoek naar enthousiaste LEDEN 

 • Voor diverse activiteiten of taken, waarvan u zegt of denkt daar kan en/of wil ik mijn steentje aan bijdragen, namelijk vele handen maken licht werk. Meld u aan of vraag om nadere info. Ook is het soms handig dat we weten welke mensen we eventueel kunnen benaderen om een keer in te vallen bij activiteiten of iets dergelijks.
meer

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten of andere nieuwtjes van de afdeling Walcheren dan kunt u zich gratis abonneren op de email nieuwsbrief.

Bezoekt  ook eens de pagina van onze adverteerders voor informatie, advies, producten (soms met kortingen).

MEER OVER VOORDEEL VOOR LEDEN? Opens internal link in current windowKlikt u hier.

21
Aug
Gloriosa
21
Aug
Beeldig in het groen