Activiteiten & Actueel

Verslag Snertwandeling Westerschouwen

Foto's van groep 2 of andere leuke foto's zijn van harte welkom; sturen naar: jacobs(at)zeelandnet.nl
Ook aanvullingen op verslag welkom.

Het was een prachtige snertwandeling in de kop van Schouwen met prachtig weer en heerlijke snert. Een kudde herten gezien van meer dan 100 herten in de Meeuwenduinen (een normaal afgesloten gebied). Er waren 41 deelnemers en 2 gidsen. Er is iemand lid geworden en er zijn 14 snoeischaren besteld (tegen inkoopprijs); zie ook Opens internal link in current windowactie snoeischaar (tot 17 april).

Dolf de Nooijer, ook leverancier van bijgevoegde foto's.

Snertwandeling Westerschouwen

Datum: zaterdagmorgen 23 februari 2019
Locatie: Paviljoen Duinzigt, Kraaijensteinweg 16 (Parkeren op de grote parkeerplaats)
            De Kraaijensteinweg is de eerste weg links na de stormvloedkering richting Westerschouwen
Aanvang: 10.00 uur
Prijs:     € 12,50 voor leden; € 17,- voor niet-leden

Op zaterdag 23 februari maken we de jaarlijkse snertwandeling. Dit keer in de Meeuwenduinen in Westerschouwen o.l.v. een gids van Staatsbosbeheer. Een prachtig gebied, dat een groot deel van het jaar is afgesloten vanwege broedende vogels.

We verzamelen om 10 uur in Paviljoen Duinzigt. We drinken in Duinzigt eerst koffie en om 10.30 uur beginnen we met de wandeling. Na afloop is er erwtensoep met brood en spek.

Er kunnen met 1 gids maximaal 30 personen mee.
Wanneer er 40 deelnemers of meer zijn, wordt een tweede gids ingezet.
Wanneer dit aantal niet wordt gehaald, is er een deelnamestop bij 30 personen.

U kunt zich aanmelden voor de wandeling t/m 17 februari
KLIKT U HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER

Lien Osté en Lia Jobse, Reiscommissie

meer

Spelregels bij activiteiten

(onderaan het volledige Protocol)

Leden hebben op vertoon van hun geldig Groei & Bloei pasje gratis toegang tot lezingen; niet-leden betalen € 5,-. Tot de leden behoren ook de partners/huis-genoten van de abonnementshouder.

Bij activiteiten/reizen kan een lid altijd maximaal één introducé meenemen. Niet-leden en introducés betalen per activiteit een vooraf vastgesteld bedrag extra.

Zie verder: protocol onderaan.

Inschrijvingen en Annuleringen van deelname aan activiteiten van en door G&B afdeling Walcheren*

Mocht bij annulering van een activiteit/reis de vrijgekomen plaats niet opgevuld worden, dan zal helaas slechts de helft van het gestorte bedrag terugbetaald kunnen worden, in verband met de gemaakte kosten. Bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van vertrek of later bent u de volledige reissom verschuldigd.

(De vrijgekomen plaats kan door deelnemers van de reservelijst ingevuld worden of, als er geen lijst is, door iemand die aangedragen wordt door de “uitvaller”).

Bij over-inschrijving wordt er geloot.

Uw inschrijving bij activiteiten wordt later bevestigd. Bij een opgave via het e-mail formulier op de website krijgt u altijd direct een bevestiging van ontvangst. Zodra de definitieve doorgang van de activiteit is vastgesteld wordt uw inschrijving definitief. U dient zelf een reis-, bagage-, ziektekosten-, ongevallen-, en annuleringsverzekering af te sluiten.

*Bij activiteiten georganiseerd door een derde partij gelden de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende partij en worden voor of na boeking verstrekt.

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit,uw lidmaatschapsnummer en uw bankrekeningnummer.
Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426

Protocol Deelname Activiteiten

1.      
Uitgangspunt is dat in principe alle activiteiten, zoals lezingen, cursussen, plantenruilbeurzen, tuinkringen, tuinreizen (ééndags of meerdaagse), fietstochten, snertwandelingen etc., openstaan voor zowel leden als niet-leden. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
·         Jaar- en Commissievergaderingen en Vrijwilligersavonden.
·         Indien het Bestuur besluit om een activiteit niet of maar beperkt open te stellen 
          voor niet-leden.

2.   
Een lid kan altijd maximaal één introducé meenemen. Deze wordt niet meegeteld als
niet-lid. Huisgenoten zijn leden.

3.      
Niet-leden en introducés betalen altijd een extra bedrag op de ledenprijs voor de activiteit. Dit bedrag dient substantieel te zijn en minimaal 10%.

Toelichting

  • Een introducé is iemand die aan een activiteit samen met een lid deelneemt. Op het aanmeldingsformulier worden zowel het lid als de introducé aangemeld.
  • Een niet-lid is iemand die aan een activiteit deelneemt als zijnde buitenstaander en dient zich apart aan te melden.
  • De regel dat bij activiteiten die opengesteld zijn voor niet-leden, leden voorrang hebben op niet-leden, komt hierbij te vervallen.
  • Indien een Commissie besluit om een bepaalde activiteit niet of maar beperkt open te stellen voor niet-leden, dient de Commissie een verzoek in te dienen bij het Bestuur met onderbouwing van de reden en zal het Bestuur een besluit nemen en kenbaar maken aan de Commissie. Zijn er meer niet-leden aangemeld dan het maximum dan worden deze op de wachtlijst geplaatst.
24
May
Natuurlijk zaaien: Aquilegia ‘Nora Barlow’
23
May
Bericht uit Singapore