Activiteiten & Actueel

Dagreis Zws-Vlaanderen en België 2019

Dagreis 6 juni 2019, Zeeuws-Vlaanderen en België
Opstapplaats: Stationsplein Vlissingen
Vertrek 8.15 uur; Thuiskomst: plusminus 19.00 uur

Opens internal link in current windowKlikt u hier om u aan te melden - voor 30 april.

Donderdag 6 juni gaan we weer met elkaar op pad met de bus van AMZ. Het wordt een groene en culturele excursie.

De eerste tuin die we bezoeken is The Hidden Gardens van Wies en Marja van Damme in Vogelwaarde. Een tuin van 2000m2 in 2003 aangelegd en ontworpen door een architect.
Er zijn verschillende thema’s in deze tuin: het Alhambra, geïnspireerd op de beroemde Spaanse tuin met smalle waterbassins en gespiegelde borders; een grassen – en bloementuin; een Japanse tuin met zen tuin, vijver, bamboes en bonsaibomen; een bloementuin en een rozentuin waar we koffie krijgen aangeboden. Kortom veel te zien en te genieten.

Daarna gaan we de grens over naar het Belgische Lier. Na de lunch in De Hof van Aragon krijgen we een rondleiding door Lier met een gids van het VVV. Lier staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Een schilderachtige oude stad met begijnhof, belfort en de beroemde Zimmertoren, klokkentoren.

Tot slot bezoeken we Kwekerij Sanguisorba in Ranst, even boven Lier.
Sanguisorba
is een kleinschalige kwekerij die gespecialiseerd is het kweken van kruiden, wilde planten, eetbare planten en vergeten groenten. Bart Belmans wil graag historische gewassen onder de mensen brengen omdat deze een schat aan voedings- en medicinale stoffen bevatten. U kunt hier natuurlijk ook planten kopen. We kunnen daar genieten van een “tas” koffie of verse kruidenthee.

Na dit bezoek gaan we op huis aan en we hopen rond 19.00 weer in Vlissingen aan te komen.

Deelnemersprijzen:
Bij 35 t/m 40 deelnemers incl. organisatie; ledenprijs € 55,00 en niet leden € 66,00.
Bij 41 t/m 45 deelnemers incl. organisatie; ledenprijs € 51,50 en niet leden € 62,00.
Bij 46 t/m 48 deelnemers incl. organisatie; ledenprijs € 49,50 en niet leden € 59,00.

Inschrijven voor 30 april bij Sietske van Liere via het Opens internal link in current windowaanmeldformulier.
U krijgt van Sietske een bevestiging van deelname en de prijs van de reis na 30 april.

Het geld mag overgemaakt worden, na bevestiging, op rekeningnummer NL 18 RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van dagreis België 2019, uw lidmaatschapsnummer en uw IBAN banknummer.

Sietske van Liere en Liesbeth Hamelink, Reiscommissie

 

 

meer

Spelregels bij activiteiten

(onderaan het volledige Protocol)

Leden hebben op vertoon van hun geldig Groei & Bloei pasje gratis toegang tot lezingen; niet-leden betalen € 5,-. Tot de leden behoren ook de partners/huis-genoten van de abonnementshouder.

Bij activiteiten/reizen kan een lid altijd maximaal één introducé meenemen. Niet-leden en introducés betalen per activiteit een vooraf vastgesteld bedrag extra.

Zie verder: protocol onderaan.

Inschrijvingen en Annuleringen van deelname aan activiteiten van en door G&B afdeling Walcheren*

Mocht bij annulering van een activiteit/reis de vrijgekomen plaats niet opgevuld worden, dan zal helaas slechts de helft van het gestorte bedrag terugbetaald kunnen worden, in verband met de gemaakte kosten. Bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van vertrek of later bent u de volledige reissom verschuldigd.

(De vrijgekomen plaats kan door deelnemers van de reservelijst ingevuld worden of, als er geen lijst is, door iemand die aangedragen wordt door de “uitvaller”).

Bij over-inschrijving wordt er geloot.

Uw inschrijving bij activiteiten wordt later bevestigd. Bij een opgave via het e-mail formulier op de website krijgt u altijd direct een bevestiging van ontvangst. Zodra de definitieve doorgang van de activiteit is vastgesteld wordt uw inschrijving definitief. U dient zelf een reis-, bagage-, ziektekosten-, ongevallen-, en annuleringsverzekering af te sluiten.

*Bij activiteiten georganiseerd door een derde partij gelden de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende partij en worden voor of na boeking verstrekt.

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit,uw lidmaatschapsnummer en uw bankrekeningnummer.
Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426

Protocol Deelname Activiteiten

1.      
Uitgangspunt is dat in principe alle activiteiten, zoals lezingen, cursussen, plantenruilbeurzen, tuinkringen, tuinreizen (ééndags of meerdaagse), fietstochten, snertwandelingen etc., openstaan voor zowel leden als niet-leden. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
·         Jaar- en Commissievergaderingen en Vrijwilligersavonden.
·         Indien het Bestuur besluit om een activiteit niet of maar beperkt open te stellen 
          voor niet-leden.

2.   
Een lid kan altijd maximaal één introducé meenemen. Deze wordt niet meegeteld als
niet-lid. Huisgenoten zijn leden.

3.      
Niet-leden en introducés betalen altijd een extra bedrag op de ledenprijs voor de activiteit. Dit bedrag dient substantieel te zijn en minimaal 10%.

Toelichting

  • Een introducé is iemand die aan een activiteit samen met een lid deelneemt. Op het aanmeldingsformulier worden zowel het lid als de introducé aangemeld.
  • Een niet-lid is iemand die aan een activiteit deelneemt als zijnde buitenstaander en dient zich apart aan te melden.
  • De regel dat bij activiteiten die opengesteld zijn voor niet-leden, leden voorrang hebben op niet-leden, komt hierbij te vervallen.
  • Indien een Commissie besluit om een bepaalde activiteit niet of maar beperkt open te stellen voor niet-leden, dient de Commissie een verzoek in te dienen bij het Bestuur met onderbouwing van de reden en zal het Bestuur een besluit nemen en kenbaar maken aan de Commissie. Zijn er meer niet-leden aangemeld dan het maximum dan worden deze op de wachtlijst geplaatst.
24
May
Natuurlijk zaaien: Aquilegia ‘Nora Barlow’
23
May
Bericht uit Singapore