Walcheren

Verslag avondexcursie Heemtuin Oostkapelle 13/06/2019

Na een dag vol regenbuien verzamelen de deelnemers van de avondexcursie in de Heemtuin van Terra Maris zich voor de ingang van het museum. Hier worden we verwelkomd door Jan Tuin en Rik Koppejan. 
Het is nu gelukkig droog en dat blijft het de rest van de tijd. Jan Tuin neemt ons mee de tuin in en begint direct te vertellen. Dat de openingen tussen de klinkertjes geschikt zijn voor graafbijen. Dat er honingbijen genoeg zijn maar dat de wilde bijen en hommels blij zijn met een bijenhotel op een zonnig beschut plekje. Hij laat ons het vernuftige systeem van eieren leggen van de metselbijen zien. Dat één koolmezen nest per 20 meter wel genoeg is en hoe je eenvoudig een nestkast voor een kwikstaart kan maken. Zo maken we een mooie rondgang door de heemtuin met zijn vijvers vol bijzondere libellen en grasvelden vol ratelaar. Hier verteld hij over het maaibeheer. We horen de kleine karekiet en zien de rietorchissen en bijenorchissen.
Rik Koppejan verteld enkele belangstellenden over de mooie moestuin die prachtig bijgehouden wordt door een vrijwilliger. 
Kortom, een heel mooie en leerzame avond met na afloop nog koffie en koek terwijl de boerenzwaluwen hoog boven onze hoofden vliegen.

Christien van den Bosch