Walcheren

Terugblik excursie Schouwen 2/10/2021

Verslag wandelexcursie naar gebied “Levensstrijd” in Zierikzee van Natuurmonumenten

Zaterdagmorgen 2 oktober 2021 om 10 uur kwamen we bij elkaar op de parkeerplaats aan de Levensstrijdweg in Zierikzee.
Een bijzondere plek midden in Natura 2000.
Het gebied is in vroeger eeuwen altijd door boeren in bezit geweest. De zoute, arme grond kon alleen gebruikt worden voor veeteelt. Armoede volop, vandaar de naam “Levensstrijd”.
Nu is het in bezit van Natuurmonumenten en voor vogels en wat koeien geschikt gemaakt.

Arie Bakker leidde ons rond en kon ons enthousiast een heleboel vertellen over dit gebied.
We kregen een “ruige” wandeling: over hekken klimmen, door hoog gras over de dijk lopen, naar het keienstrandje via de nieuwe dijkbekleding van betonstenen.
We konden zeevenkel proeven, het rode zeekraal bewonderen ( in voorjaar is dat groen en te eten) en de zeeasters in uitgebloeide staat zien waaien in de wind.
De lepelaar zoekt voedsel in het water, de meeuwen glijden door de lucht, de ganzen hebben een beschut plekje aan de binnenkant van de dijk gevonden, de Bonte Piet (scholekster) laat zijn roep horen en we zien de witte of de zilverreiger in de verte.

Lekker uitgewaaid en gewandeld (zo’n 5 km) krijgen we koffie en een lekkere koek als afsluiting.
Arie Bakker wordt hartelijk bedankt en iedereen keert droog huiswaarts. In de auto vielen de eerste spetters….

Wat hebben we een fijne eerste excursie gehad na de lockdown in coronatijd!
Liesbeth Hamelink