Walcheren

Lezingen 2020

Verslag lezing 29 september 2020

Op dinsdag 29 september hebben we een heel interessante lezing van ArndJan van Wijk mogen beluisteren. Er waren 21 deelnemers die een gezellige avond hebben gehad.
ArndJan is een lid van onze afdeling en in Veere erg actief met de open tuinen en het promoten van de stokrozen waarmee het dorp opgefleurd wordt. Hij startte de lezing dan ook met een aantal foto’s en wat wetenswaardigheden over stokrozen.
Daarna ging hij al snel over op het onderwerp waar hij zijn hele werkzame leven mee bezig is geweest. Namelijk het kwekersrecht. Met een mooie presentatie en goede uitleg heeft hij de leken in de zaal een inkijkje gegeven in deze moeilijke materie. Wat mij vooral is bijgebleven dat een plant pas kwekersrecht krijgt als uit alle zaden een plant groeit met exact dezelfde kenmerken.
Daarna gingen een aantal vragen over de F1 hybrides en uit zijn antwoorden bleek dat dit  een totaal ander onderwerp is. Misschien voor een volgende keer.

Lezing 29 september: over plantenrassen en kwekersrechten

Datum: Dinsdag 29 september 2020
Locatie: De zandput, Zandput 5, 5343 BA Serooskerke
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: Leden gratis, niet-leden € 5,=.
(Bedrag voor 29 september overmaken op IBAN: NL18RABO0140679510 tnv KMTP Walcheren onder vermelding van “Lezing kwekersrechten”)

Deze lezing is eerder gepland op dinsdag 24 maart 2020. Vanwege de Corona pandemie is deze toen niet doorgegaan. We hebben ArndJan gevraagd om deze lezing op 29 september te geven i.p.v. de geplande lezing van Coen Jansen. Hij heeft hier gelukkig “ja” op gezegd.

Vanwege de corona pandemie en de eis dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 30. Ook is het noodzakelijk dat u zich via de website aanmeldt voor deze lezing met opgave van emailadres en telefoonnummer (zie opgaveformulier onderaan of klik hier).
Op deze manier weten wij, het bestuur en de beheerder van de Zandput, wie er tijdens de lezing aanwezig is. U kunt zich tot en met 28 september opgeven. Als er meer dan 30 opgaven zijn ontvangt u bericht dat u op de reservelijst komt. Leden hebben uiteraard gratis toegang. Aan niet-leden vragen we om de € 5,= over te maken. Door het bestuur is een corona protocol opgesteld voor deze lezing. De uitgebreide versie kunt u lezen via deze link. In het kort komt het hier op neer:

  • In de zaal staan de stoelen op 1,5 meter. Komt u met uw partner of huisgenoot dan kunt u de stoelen bij elkaar schuiven.
  • Voor aanvang en tijdens de pauze wordt er koffie en thee geschonken achterin de zaal. Dit is op kosten van de vereniging.
  • De centrale gaderobe is gesloten. We verzoeken u uw jas mee de zaal in te nemen en op uw stoel te hangen.
  • We verzoeken u zoveel mogelijk op uw stoel te blijven zitten behalve voor het ophalen van de koffie of thee in de pauze. Mocht u toch naar het toilet moeten dan kan dat via de keuken van de Zandput. Op deze manier is er een looproute waarbij we voorkomen dat mensen elkaar moeten passeren.
  • We proberen de zaal zoveel mogelijk vooraf en zo mogelijk in de pauze te ventileren door het openzetten van de buitendeuren.
  • Er is een verloting maar dan digitaal.
  • Heeft u gezondheidsklachten die overeenkomen met corona dan verzoeken we u dringend om niet naar de lezing te komen.

Het bestuur heeft er erg veel zin in om u te verwelkomen op deze lezing. Met zijn allen kunnen we er een mooie avond van maken.

Nog even over de lezing en de lezinggever:
ArndJan van Wijk is een actief lid van onze afdeling. Hij is opgeleid in Wageningen tot plantenveredelaar. Hij heeft in het buiten- en binnenland bij verschillende veredelingsbedrijven gewerkt als ook op de Wageningen Universiteit en bij de Naktuinbouw.
ArndJan zal ons proberen in te wijden in de geheimen van kwekersrechten. Wat is kwekersrecht en wat betekent dit voor ons als tuinierder.

Christien van den Bosch, voorzitter