Walcheren
bekijk online
G&B Nieuwsbrief Leden voor Algemene Ledenvergadering afd. Walcheren met lezing

Algemene Ledenvergadering afd. Walcheren 19/03/2024

Deze nieuwsbrief is alleen bestemd voor de leden van afdeling Walcheren van Groei & Bloei.

Het Groentje, met het jaarprogramma 2024, wordt zeer binnnenkort aan alle leden van de afdeling verzonden.

Over ongeveer een week wordt de algemene nieuwsbrief maart met aanstaande activiteiten en terugblikken aan zowel leden als belangstellenden verstuurd.
 

Algemene Ledenvergadering afd. Walcheren met lezing 19/03/2024

AGENDA
ALV GROEI & BLOEI AFDELING WALCHEREN OP DINSDAG 19 MAART 2024

LOCATIE: Verenigingsgebouw de Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
AANVANG: 19.30 uur

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en aanpassen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 21 maart 2023
 4. Financieel verslag 2023
 5. Kascommissie
 6. Begroting 2024
 7. Afscheid commissieleden
 8. (Her)verkiezing voorzitter en welkom commissieleden
 9. Jubilarissen. De jubilarissen hebben eerder dit jaar al een kaart of bloemen ontvangen. We willen ze hierbij nog even noemen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

IN DE PAUZE:

Een gezellig samenzijn met een drankje. Het drankje wordt u aangeboden door de vereniging. 

NA DE PAUZE:

Lezing door Bas Wattel (stadsecoloog Middelburg) over zijn werkzaamheden als stadsecoloog, diversiteit en natuurlijk ook wat over vleermuizen, zijn specialiteit.

 

Financiƫle verslagen, notulen ALV 2023

Klik op onderstaande onderstreepte tekst om deze te downloaden.

Resultatenrekening concept

Begroting 2024 concept

Balans 2023 concept

Notulen ALV 2023 definitief