Walcheren

Algemene Ledenvergadering afd. Walcheren met lezing 19/03/2024

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING GROEI & BLOEI AFDELING WALCHEREN OP DINSDAG 19 MAART 2024. 

LOCATIE: Verenigingsgebouw de Zandput, Zandput 5, 4353 BA Serooskerke
AANVANG: 19.30 uur

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en aanpassen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 21 maart 2023
 4. Financieel verslag 2023
 5. Kascommissie
 6. Begroting 2024
 7. Afscheid commissieleden
 8. (Her)verkiezing voorzitter en welkom commissieleden
 9. Jubilarissen. De jubilarissen hebben eerder dit jaar al een kaart of bloemen ontvangen. We willen ze hierbij nog even noemen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

IN DE PAUZE:

Een gezellig samenzijn met een drankje. Het drankje wordt u aangeboden door de vereniging. 

NA DE PAUZE:

Lezing door Bas Wattel (stadsecoloog Middelburg) over zijn werkzaamheden als stadsecoloog, diversiteit en natuurlijk ook wat over vleermuizen, zijn specialiteit.

 

Financiële verslagen, notulen ALV 2023

Sociaal Jaarverslag 2023

Verslag van de activiteiten door de Commissies georganiseerd in 2023.
Klik hier voor het verslag (pdf-bestand).

Lezing Bas Wattel ALV 2024

Korte samenvatting lezing Ba Wattel na pauze ALV:

 • Wat doet de gemeente aan biodiversiteit?
  • In beheer van openbaar groen
  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • Wetgeving over natuur
 • Wat heeft biodiversiteit nodig?
  • De 5 v’s voor biodiversiteit (voedsel, veiligheid, voortplanting, verbinding en variatie)
 • Wat kunnen inwoners zelf doen voor biodiversiteit?
  • Vergroenen van tuinen
  • Soortkeuze
  • Gif/kunstmest gebruik
  • Wateropslag
  • Spontane kruiden stimuleren
  • Etc. etc. etc.