Walcheren

Eerste keverbank aangelegd in Arnemuiden

Hoe simpel vijftig centimeter verhoogde grond ook lijkt, toch hebben de zogenoemde keverbanken heel veel invloed op de biodiversiteit. Ook in Zeeland zie je deze hoger liggende banen ingezaaid met kruiden en gras steeds meer verschijnen. Met steun van de provincie Zeeland gaan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en Poldernatuur Zeeland samen met landbouwers vijf nieuwe keverbanken aanleggen. Vorige week werd een eerste exemplaar aangelegd in Arnemuiden.

Terugbrengen van de natuur
Door de jaren heen is steeds minder ruimte ontstaan voor de natuur. Het gevolg is een grootschalige achteruitgang van de biodiversiteit en een ernstig bedreigende situatie voor veel boerenlandvogels zoals de patrijs. Het Interreg-project PARTRIDGE liet zien dat het ook anders kan. Met vrijwilligers, grondbezitters en allerlei organisaties wordt samengewerkt om de natuur weer terug te brengen door het aanleggen van o.a. bloemblokken, patrijzenhagen en keverbanken. In 2017 werden binnen dit project in Zeeland de eerste keverbanken aangelegd naar het Engelse concept.

Een ideale plek voor insecten
en keverbank is een opgeploegde strook en ligt ongeveer een halve meter hoger dan de omliggende landbouwgrond. Naast deze verhoogde strook komt een braakstrook te liggen. De keverbank is ingezaaid met gras en kruiden en vormt een ideale plek voor allerlei insecten die op hun plaats helpen om het landbouwgewas op natuurlijke wijze te beschermen. Daarnaast kunnen akkervogels zoals de patrijs zich te goed doen aan de vele loopkevers die zich in de groene strook verschansen en vinden ze er een veilige en droge broedplek.

Meer informatie
Landbouwers met interesse voor een keverbank op hun terrein kunnen contact opnemen met
jimmy.pijcke@landschapsbeheerzeeland.nl - 06-57 015 602 of hans.wondergem(at)landschapsbeheerzeeland.nl - 06-53 681 082.