Walcheren

Hieronder vindt u informatie over de activiteiten van de afdeling Walcheren.

Klikt u hier voor de HOME page.

Groei&Bloei (KMTP) is een landelijke vereniging waar groenliefhebbers en vakmensen elkaar vinden in het delen en uitdragen van groenbeleving en -kennis. Er zijn landelijk zo'n 130 afdelingen. Ook de afdeling Walcheren maakt hiervan deel uit en verzorgt PR (zie standbemensing), cursussen, praktische (groen)workshops, excursies en reizen, lezingen, open tuinen, plantenruilbeurzen en andere activiteiten.

De meeste van de activiteiten van de afdeling staan open voor leden en niet-leden, waarbij leden korting ontvangen of zelfs gratis kunnen deelnemen (zoals lezingen).

Maandelijks komt er een e-mail nieuwsbrief. De meest recente staat bovenaan. Zowel leden als niet-leden kunnen zich hierop abonneren. Via de nieuwsbrief wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van al het nieuws, wijzigingen in programma's, enz. De nieuwsbrief of nieuwsflits (kleine versie) maakt het u ook gemakkelijk om de meest recente gegevens op de website te zien (via de nieuwsbrief of -flits wordt u steeds naar de uitgebreidere informatie op de website verwezen).

Jaarlijks ontvangen alle leden van de afdeling Walcheren een gedrukt exemplaar van het jaarprogramma, het Groentje. Ook niet-leden/belangstellenden kunnen dit inzien. Zie onze HOME Page.
Begin juni liggen onze flyers met gegevens over de Open Tuinen Dagen bij de toerische informatiepunten; digitale versies zijn altijd te downloaden van onze HOME Page.
De Activiteiten kalender en de Agenda voor overzichten van a.s. activiteiten (klikt u op de blauwe tekst voor meer informatie).

Bij Terugblikken staan de verslagen van de activiteiten met (meestal) uitgebreide fotorapportage.

Bij diverse gelegenheden is er een stand van de afdeling. Voor commissies of standbemensing kunt u zich opgeven als u actief betrokken wilt zijn. 
Op diverse gebieden kunnen wij ondersteuning gebruiken; structureel of bij bijzondere activiteiten. Neemt u eens vrijblijvend contact op met onze voorzitter: chrvdbosch(at)zeelandnt.nl.

Website. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf iets in te sturen dat mogelijk interessant, leuk, grappig of informatief voor anderen kan zijn. Mailt u uw bijdrage aan: jacobs(at)zeelandnet.nl. Of benader een bestuurs- of commissielid.

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij één van onze activiteiten.

BESTUUR GROEI&BLOEI WALCHEREN

Protocollen afdeling Walcheren