Walcheren

Floralia Project 2023

Floralia project

Het Floraliaproject gaat dit jaar weer van start.
Het Floralia project is een educatief en praktisch project voor basisschool leerlingen op Walcheren.
Alle leerlingen krijgen een Pelargonium plant die ze tot bloei moeten brengen.
Ze leren zo in de praktijk met hulp van de Groei en Bloei vrijwilligers, wat een plant nodig heeft om te groeien en te bloeien. Sommige leerlingen ervaren dat het fijn kan zijn om met planten te werken.
Ook willen we ze leren dat planten voor ons van levensbelang zijn en meer in hun mars hebben dan je zou denken. Planten kunnen communiceren, samenwerken, handelen, bedriegen en moorden.

De coördinatie van het Floralia project is een hele klus.
Willy de Nooijer en Agnes Tange hebben het jaren gedaan en willen het nu aan anderen overdragen.
Na een oproep in de Nieuwsflits is er een nieuwe commissie samengesteld.
Dees Weemaes, Janneke van den Bosch, Clementine van Opstal en Els van der Meer gaan het project  coördineren. Willy en Dolf de Nooijer hebben ons uitgebreid geïnformeerd over alle relevante zaken en vele documenten met ons gedeeld. Zo kunnen we een goede start maken.

Nieuwe leden Floralia Commissie

Graag stellen we ons aan u voor.

Dees Weemaes
Na jaren werken in het speciaal basisonderwijs ben ik sinds maart 2022 met prepensioen. Ik woon aan de Noordweg in Middelburg, waar ik mij zeer gelukkig prijs met een fijne grote tuin. Hoewel ik nog steeds geen groene vingers heb, geniet ik erg van het plannen maken en buiten bezig zijn. Tijdens het Open Tuinenweekend van Groei&Bloei in 2021 en 2022 was de tuin te bezichtigen. 
Ik ken het Floralia-project al jaren vanuit mijn werk op school en weet dat de kinderen met veel plezier meedoen en hun plantjes (meestal) met toewijding verzorgen én er ook echt iets van leren. 
Als nieuw commissielid zal ik dan ook mijn best doen dit mooie project voort te zetten! 

Janneke van den Bosch
Begin 2022 ben ik gestopt met werken na een lange loopbaan in het speciaal onderwijs en de jeugdzorg. Vrij vertaald richtte mijn werk zich altijd op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, in de tuin, maar ook in de natuur: wandelen, hard lopen en bergsport activiteiten. Alles wat groen is, wat groeit en bloeit en het milieu heeft mijn aandacht. Als gepensioneerde was ik niet van plan om achter de geraniums te blijven zitten.
Wel, actief bezig blijven en met anderen dingen samen doen. De oproep in de G&B NIEUWSFLITS voor nieuwe commissieleden maakte mij meteen enthousiast. Ik vind het belangrijk dat het Floraliaproject door kan blijven gaan. Het biedt kinderen de kans een plantje te verzorgen en op te kweken. En als de plantjes dan bloeien, zie je van die blije en trotse gezichtjes.

Clementine van Opstal
Voor basisscholen is het Floralia project van Groei en Bloei al jaren een geliefd ‘groen onderdeel’ in het lesprogramma . Enthousiaste docenten en leerlingen zijn mijn ervaringen als vrijwilliger. Mijn groen opleidingen drijven me om al jong leerlingen te enthousiasmeren voor al wat de natuur ons biedt. Het Floralia project heeft daar een belangrijke rol in. Doorgaan hiermee is van groot belang.

Els van der Meer
In mei ben ik van Texel naar Middelburg verhuisd. Aangezien ik al lid was van Groei en Bloei, werd ik direct bij de afdeling van Walcheren ingelijfd. Dolf de Nooijer kwam met een welkomstpakket aan de deur en stuurde mij ook de Nieuwsflits. Daarin las ik de oproep voor vrijwilligers voor het Floralia project. Dit is net iets voor mij. Ik ben biologe en heb mij gespecialiseerd in plantenwetenschappen.
In mijn laatste baan had ik een eigen laboratorium voor natuurwetenschap en techniek op de Jac. P. Thijsse basisschool in Den Burg. Beide vakken krijgen te weinig aandacht op de basisscholen, die al verzuipen in al het werk dat op ze afkomt. De Thijsseschool wilde ‘natuur’ een plek geven in hun onderwijs om hun naamgever te eren. De leerlingen waren zeer enthousiast en ik vond het heel inspirerend om te doen. Voor de leerkrachten was het fijn dat zij er geen extra tijd in hoefden te steken. Het Floralia project werkt op dezelfde manier. Ik hoop dat het ook blije gezichten en veel enthousiasme bij de leerlingen zal geven. Ook ik wilde niet tussen de geraniums gaan zitten, maar sta er nu middenin.

Oproep vrijwilligers

Vrijwilligers gevraagd

De uitvoering van het Floraliaproject op de basisscholen is alleen mogelijk met de hulp van vrijwilligers.
Er zijn elk jaar ongeveer 16 scholen op Walcheren die zich voor het project aanmelden.
De vrijwilligers gaan naar een school voor de praktische uitvoering van het project in de klas.
Er zijn al veel vrijwilligers jarenlang actief in het project.
Natuurlijk kunnen we meer hulp gebruiken.
Meer vrijwilligers betekent dat we meer scholen kunnen bezoeken.
Het liefst werken we ook in tweetallen.
Je hebt steun aan elkaar en als je een bepaalde datum niet kunt dan kan de activiteit toch doorgaan.

Het project kost je 3 dagdelen per jaar.
Het start in de laatste week van maart 2023.
Samen met de leerlingen worden de planten op school opgepot.
Na de meivakantie is er een tweede bezoek om te bespreken hoe het met de planten gaat.
Het derde bezoek in juni is de afsluiting van het project.
Alle leerlingen mogen hun plant mee naar huis nemen en ze krijgen een getuigschrift.

Vind je het leuk om met kinderen bezig te zijn en je liefde voor planten te delen?
Meld je dan aan als vrijwilliger bij Els van der Meer,
 06-17833436  , vandermeer(at)gmail.com

We hopen met elkaar op een succesvol project.

Namens de Floralia commissie, Els van der Meer

Meer informatie over het Floralia project ook bij Floralia 2022.

Afscheid "oude" en kennismakingsbijeenkomst "nieuwe" floraliacommissieleden 17/11/2022

Vrijwilligersbijeenkomst FLORALIAPROJECT 17 NOVEMBER

Afgelopen jaren hebben Willy de Nooijer en Agnes Tange om de 2 jaar meestal een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd, waarbij dan alle Floraliavrijwilligers uitgenodigd waren voor een gezellige middag met hapjes en drankjes. Deze bijeenkomsten werden altijd in de tuin bij Willy gehouden na de afsluiting van het project op de scholen. Maar de afgelopen jaren waren deze bijeenkomsten niet georganiseerd tgv de pandemie. Willy en Agnes zijn gestopt als commissielid Floraliaproject en tijdens de ALV van begin van het jaar is officieel afscheid genomen van hen.

Willy had te kennen gegeven dat ze graag nog middels een aparte vrijwilligersbijeenkomst afscheid wilde nemen van alle huidige vrijwilligers. Vanuit het bestuur is besloten om deze bijeenkomst te organiseren als de definitieve toekomst van het FLORALIA project bekend was.
Nadat bekend is geworden dat het Floraliaproject vier nieuwe commissieleden had, heeft het bestuur de organisatie van de vrijwilligersbijeenkomst ter hand genomen. Deze vond plaats op 17 november en is op het terrein bij het nieuwe commissielid Clementine van Opstal in de Orangerie gehouden. Deze bijeenkomst is gelijk benut als kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe commissieleden van het Floraliaproject (Dees Weemaes, Janneke van den Bosch, Els van der Meer en Clementine van Opstal) met de vrijwilligers.

Het was een hele gezellige bijeenkomst op een prima locatie. Agnes en Willy werden door onze voorzitter Christien nog even in het zonnetje gezet middels een toespraak en kregen nog een cadeaubon overhandigd als dank voor hun inzet de afgelopen vele jaren (Willy 40 jaar en Agnes 10 jaar). De nieuwe commissieleden stelden zich voor aan de aanwezigen en de vrijwilligers konden persoonlijk nader kennismaken met de nieuwe commissieleden.

Aan eind van de bijeenkomst was er voor alle vrijwilligers van het Floraliaproject nog een presentje. In de afgelopen jaren mochten de vrijwilligers na afloop van de vrijwilligers bijeenkomst altijd een plantje uitzoeken. Dit jaar waren er geen plantjes, maar waren er zakjes met de Groei&Bloei 150 jaar Jubileum tulpen voor alle vrijwilligers en de nieuwe commissieleden. Met op ieder zakje met bollen nog een kaart met een persoonlijk woordje van Willy en Agnes.

Het was zeer geslaagde en gezellige bijeenkomst en dank aan Clementine van Opstal voor het beschikbaar stellen van de ruimte en aan Christien voor de organisatie.

Veel succes gewenst voor de nieuwe Floraliacommissie.

Dolf de Nooijer, Portefeuillehouder Floraliaproject