Walcheren

Beplanting van een natuurlijke vijver

Hieronder volgen wat tips voor beplanting van de natuurlijke vijver. We hopen op reacties van lezers, zodat we meer artikelen over vijvers kunnen opnemen in onze website en nieuwsbrief:

Planten voor de droge randzone:  Voorjaarhelmbloem (Corydalis solida) ; Bosanemoon (Anemone nemorosa); Adderwortel (Polygonum bistorta); Hondstand (Eyrthronium dens-canis); Vrouwenmantel (Alchemilla vulgaris); Knolspirea (Filipendula vulgaris); Gewone kattestart (Lythrum salicaria); Kruipend zenegroen (Ajuga reptans).

Planten voor de vochtige randzone: Lavendelheide (Andromeda polifolia); Schaduwkruiskruid (Senecio fuchsii); Wateraardbei (Potentilla palustris); Groot hoefblad (Petasitis hybridus); Koninginnekruid (Eupatorium cannabina.

Planten voor de oeverzone: Kalmoes (Acorus calamus); Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris); Beekpunge (Veronica beccabunga); Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata); Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia); Grote Waterweegbree (Alisma plantago-aquatica); Dotterbloem (Caltha palustris); Verschillende zegge- en biessoorten; Holpijp (Equisetum fluviatilis; Grote lisdodde (Typha latifolio). 

Planten voor het vrije water: Waterpest (Elodea candensis); Krabbescheer (Sratiotes aloides); Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae); Verschillende soorten fonteinkruid (Potamogeton); Waterlelie (Nyphaea alba); Gele plomp (Nuphar lutea); Watergentiaan (Nymphoides peltata); Blaasjeskruidsoorten (Urticularia spec.) en Eendekroossoorten. (Lemna spec., Wolffia spec.).