Walcheren

Terugblik ALV 19/04/2024

Afgelopen 19 maart was onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze moeten volgens onze statuten voor 1 april plaatsvinden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar. Gelukkig heeft de vergadering het bestuur weer gedechargeerd voor het financiële beleid in 2023. De financiële stukken en de powerpoint presentatie over de activiteiten van het afgelopen jaar zijn te vinden op onze website. Deze zullen ook naar het hoofdkantoor gezonden worden.

Highlights van deze vergadering.

  • Uitleg van Jan Weststrate over ons beleid om de financiële reserves te verminderen over de komende 5 jaar.
  • Presentatie van de activiteiten van het afgelopen jaar aan de hand van een zeer vrolijke powerpoint presentatie gemaakt door  Herma Angel.
  • Benoemen van de jubilarissen, vooral het 50 jarig jubileum van Trien´ke Wams. Zij heeft zich altijd zeer ingezet voor onze vereniging.
  • Herverkiezing voor één jaar van de huidige voorzitter Christien van den Bosch.
  • De zeer gezellige bijeenkomst van zo´n 45 leden waarbij iedereen met elkaar kon bijpraten.

Na de vergadering was er een leuke lezing van Bas Wattel, de stadsecoloog van Middelburg. Zijn lezing was een mix over hoe je de biodiversiteit in je tuin kan verbeteren in combinatie met zijn werk als stadsecoloog waar hij deze tips ook toepast op het openbare groen. Dus als je in je wijk een takkenril ziet, dan komt dit door Bas.

Opmerking: De voorzitter, Christien van den Bosch en bestuurslid Herma Angel treden volgend jaar tijdens de ALV af. We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter en bestuurslid. Heb jij interesse om ons bestuur te versterken neem dan contact op met Christien van den Bosch chrvdbosch(at)zeelandnet.nl. Misschien weet je iemand die we kunnen benaderen dan zou dat ook heel fijn zijn. Partners van leden kunnen ook in het bestuur plaats nemen.

Aanvulling op lezing Bas Wattel

De flyer van Gemeente Breda is online te vinden via deze link: Natuur als goede buur Breda - Page 1 - Created with Publitas.com (echt een aanrader!)