Walcheren

Bestuur- en bestuursleden

Voorzitter
tevens aanspreekpunt commissies:
Lezingen, Reizen

Christien van den Bosch
tel: 06-23360452
Mail : chrvdbosch(at)zeelandnet.nl

Secretaris

Wendela van Dijken
Mail: secretariaat(at)walcheren.groei.nl

Penning­meester
 

Jan Weststrate
Mail: penningmeester(at)walcheren.groei.nl

Overige bestuursleden 

Web­master en redactielid
Groentje, website
en nieuwsbrieven

Herma Angel
Mail: jacobs(at)zeelandnet.nl

Redactielid Groentje,
website en nieuwsbrieven
commissie 
groenworkshops

Margreet Roelse
Mail: margreetroelse(at)gmail.com

Coördinator commissies
Open Tuinen en Plantenruilbeurs

 

Astrid van der Poel
Mail: astrid@walcheren.groei.nl

 

Commissies en commissieleden

Cursussen

Vacant
GroenworkshopsMargreet Roelse (contactpersoon)
Mail: margreetroelse(at)gmail.com
Floralia Project

Dees Weemaes (contactpersoon)
Mail: deesweemaes@gmail.com

Lezingen

Martine van der Meule (contacpersoon)
Mail: a.van.der.meule(at)kpnmail.nl

Planten­ruilbeurzen

Astrid van der Poel (contactpersoon)
astrid@walcheren.groei.nl
Open tuinenAstrid van der Poel (contactpersoon)
astrid@walcheren.groei.nl

Reizen:
Dagreizen,
Meerdaagse reizen,
Fietstocht,
Excursies, Wandelingen

Sietske van Liere (contactpersoon)
Mail: sjvanliere(at)zeelandnet.nl

Website,
Nieuwsbrief, 
Groentje

Herma Angel (contacpersoon)
Mail: jacobs(at)zeelandnet.nl

Margreet Roelse
Mail: margreetroelse(at)gmail.com

Ledenadministratie
tevens papieren nieuwsbrieven

Dolf de Nooijer (contactpersoon)
Mail: ganooijer(at)zeelandnet.nl