Walcheren

Bekijk het gazon anders

Dit jaar zal veel aandacht besteed worden aan het Tienpuntenplan: klimaatvriendelijk tuinieren.Elke maand willen we in onze nieuwsbrief één van de onderwerpen behandelen. We weten dat er veel tuinkennis is bij de leden van onze afdeling. Wil je deze kennis delen? Schrijf dan een stukje voor
de nieuwsbrief over één van de punten van het Tienpuntenplan.
Kijk bij https://groei.nl/actueel/nieuws/klimaatvriendelijk-tuinieren voor de onderwerpen.
Dit is aflevering 2: Bekijk het gazon anders.
Een mooi strak gazon geeft een tuin structuur maar vergroot helaas de biodiversiteit niet. Het is wel goed mogelijk om een deel van dit gazon om te vormen tot een bloemenweide of gewoon het gras te laten groeien, zonder aan structuur in te boeten. Zie foto 1.
De afgelopen jaren is er de actie “Maai mei niet”. Deze actie pleit ervoor om het gazon niet te maaien zodat bloemen de kans krijgen om te ontwikkelen en dan als nectarbron te dienen voor bijen, hommels en vlinders. Op de site www.maaimeinietnederland.nl is hierover veel informatie te vinden. Het maakt echter nogal wat verschil of je tuin op zware kleigrond of op zandgrond ligt. De bloemenrijkdom is op (kalkrijke en arme) zandgronden groter dan op zware voedsel rijke kleigrond. Op onze Walcherse zware kleigrond zal voornamelijk gras groeien. Maar niet getreurd, voor veel soorten vlinders is gras een belangrijke waardplant. Zoals bv voor het oranje zandoogje. Daarnaast is hoog gras ook een schuilplaats voor veel dieren zoals spinnen, sprinkhanen en kevers. Het ziet er ook best mooi uit in hoogzomer zo’n veldje met graspluimen.
Uiteraard kun je na de maand mei het gras weer elke week maaien maar dat is jammer want ook na mei zijn er nog vlinders, bijen en hommels (en spinnen en kevers).
Dus wat te doen als je een veldje hoog gras hebt met misschien verspreid een bloem. Waarschijnlijk bestaat het veldje ook maar uit één of twee soorten gras en is het gras zo hoog dat het plat regent bij een buitje. Het ziet er dan niet uit. Hoe kun je dit voorkomen en de rijkdom aan bloemen en kruiden toch vergroten ? In oktober 2023 is er een lezing gegeven door Wijnand Lammers: “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland”. Deze lezing gaf het antwoord op deze vraag. De powerpoint van deze lezing kunt u aanvragen bij Christien van den Bosch chrvdbosch@zeelandnet.nl. In het kort komt het erop neer: twee of drie keer per jaar maaien en het gemaaide gras verwijderen. Zie Foto 2. Op deze manier wordt de grond schraler (minder voedselrijk). Het gras wordt minder hoog en er ontstaan kale plekken. Op deze kale plekken krijgen bloemzaden of andere grassoorten de kans te ontkiemen en door het minder hoge gras krijgen ze de kans verder te groeien. Het tijdstip van maaien is belangrijk. De eerste maaibeurt is in mei of begin juni. De tweede maaibeurt van half augustus tot eind september. Eventueel een derde maaibeurt eind oktober als het gras nog flink gegroeid is tijdens een warme oktober maand. Het dilemma is dat bij elke maaibeurt er risico is dat je het eten of woongebied van rupsen of andere
insecten weer vernietigd. Maar als je tuin meer is dan dit stukje grasveld dan is de kans groot dat je uiteindelijk toch de biodiversiteit vergroot. Het is altijd groter dan als je alleen het gazon zou hebben.
Zaden van wilde bloemen met veel nectar komen meestal niet spontaan aanwaaien zeker niet als je in de stad of dorpskern woont. Je kan dan overwegen om dit in te zaaien of wilde bloemen in te planten. Zie foto 3 en foto 4. De firma Cruijdhoeck www.cruydthoeck.nl heeft veel zaden voor wilde bloemen en bloemenmengsels en op hun site staat ook heel advies. Na een aantal jaren zal het gras plaats gaan maken voor de wilde bloemen. Zie foto 5.
Voor deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van diverse internet bronnen maar ook van het boek “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland” door Wim Schippers. Te bestellen via https://www.groenschrift.nl/aardewerkadvies/
Op de site van Maaimeiniet is ook een webinar met adviezen wat te doen na de maand mei. https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel stuur dan een mail naar Christien van den Bosch. chrvdbosch@zeelandnet.nl
Onderschriften.
Foto 1: Grasveld met strakke gemaaide randen in de tuin van Fam Castel in Vrouwenpolder 2018
Foto 2: Maaien met de zeis op een mooie dag in de tweede helft van mei.
Foto 3: Voorzaaien wilde bloemen met zaad van de Cruydt hoeck. Oa. Echte Koekoeksbloem, ruige
anjer en
Foto 4: De volgroeide planten worden uitgeplant op een kaal gemaakt stukje grasveld.
Foto 5: Bloemrijk stukje grasland met typisch Zeeuwse planten van de bloemdijken. Agrimonie en
Aardaker.