Walcheren

Activiteiten

In iedere nieuwsbrief worden leden en geïnteresseerden op de hoogte gesteld van activiteiten die doorgang vinden.

Klik hier voor de pdf-versie van de activiteitenjalender 2023; dit is een duidelijker versie. 

BETALINGEN

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. KMTP Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit, uw lidmaatschapsnummer of niet-lid en het aantal personen.
De penningmeester moet namelijk alle betalingen incl. deze gegevens in de jaarrekening opnemen.  Als er dus gegevens ontbreken moet de penningmeester dat bij elke betaling op gaan zoeken en toevoegen in de omschrijvingen. Dus hierbij het dringend verzoek om bij betalingen altijd Activiteit, aantal personen met vermelding lid + lidnummer en/of geen lid te vermelden.