Walcheren

Over onze afdeling

Klik op de onderstreepte tekst hieronder voor meer informatie over het onderwerp.

Oproep bestuursfunctie secretaris

Het bestuur is op zoek naar een secretaris

Groei&Bloei afdeling Walcheren is een actieve vereniging voor en door liefhebbers van bloemen en planten waarbij tuinieren en bloemschikken centraal staan. Het doel van de vereniging is het delen van kennis over tuinieren en bloemschikken. Dit doen we door middel van het organiseren van lezingen, workshops, excursies, open tuinen, planten ruilbeurzen , reizen en educatieve projecten op scholen. De afdeling Walcheren heeft ongeveer 400 leden en maakt deel uit van een landelijke organisatie met 25000 leden. Voor meer informatie over de vereniging zie groei.nl of informatie over de afdeling zie walcheren.groei.nl.

De afdeling Walcheren bestaat uit een bestuur van 7 leden en heeft daarnaast een negental commissies met 11 commissieleden die het merendeel van de activiteiten organiseren. De commissieleden worden bijgestaan door een pool van vrijwilligers.

Om gezondheidsredenen treedt onze secretaris Ineke IJzerman af. Daarom  zijn we op zoek naar een secretaris.

We vragen we het volgende van al onze bestuursleden,

 • Je draagt de afdeling een warm hart toe.
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen. Ongeveer 6-8 keer per jaar. Deze zijn altijd erg gezellig maar natuurlijk ook zakelijk.
 • Bijwonen van de twee commissievergaderingen per jaar. Het doel van deze commissievergaderingen is het samenstellen van het activiteitenprogramma.
 • Zoveel mogelijk bijwonen van de lezingen omdat deze belangrijk zijn voor het contact met de leden.
 • Ervaring met  mail, Word en Excel (minimaal niveau).

De volgende taken zijn specifiek voor de functie van secretaris,

 • Notuleren van vergaderingen en het bijhouden van de actie- en besluitenlijst.
 • Voorbereiden agenda.
 • Bijhouden activiteitenagenda.
 • Bijhouden algemene email box van de afdeling en relevante mails doorsturen naar de andere bestuursleden.
 • Coördineren communicatie naar buiten de afdeling.

Opm: We werken zoveel mogelijk digitaal. Er is eventueel een laptop beschikbaar voor de secretaris.

Op dit moment worden de meeste activiteiten door de verschillende commissies georganiseerd. Contacten met de diverse commissies is een van de taken van de bestuursleden.

Wat bieden wij,

 • Een gezellig en actief bestuur die met groot enthousiasme de afdeling bestuurt.
 • Een onkostenvergoeding op basis van declaraties van de werkelijke kosten.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie neem dan contact op met voorzitter Christien van den Bosch email: chrvdbosch(at)zeelandnet.nl telefoon: 06-23340652

Oproep commissieleden voor promotie en ledenwerving Groei&Bloei

Dolf de Nooijer gaat per maart 2023 (ALV) ook stoppen met zijn activiteiten betreffende de Ledenwerving en Promotie. 
We zijn dan ook op zoek naar één en liefst twee personen of meer die deze activiteiten van Dolf voor onze afdeling willen overnemen c.q. voortzetten.

Ledenwerving en promotie voor de afdeling is belangrijk om het ledenbestand op peil te houden.
In de jaren voor corona is het ledental dankzij actieve promotie onder leiding van Dolf flink gestegen, maar helaas ook weer afgenomen t.g.v. de omstandigheden van de laatste 3 jaar.

 1. LEDENWERVING.
  Vanuit het landelijke G&B bureau worden zes keer per jaar ledenwerfacties beschikbaar gesteld voor de afdelingen. Hiermee kunnen door de afdelingen nieuwe leden geworven worden, waarbij de afdeling voor ieder nieuw lid 2 vouchers krijgt t.w.v. €14,-. Voor iedere ledenwerfactie worden door het landelijk bureau aanmeldingsformulieren, posterteksten, poster en informatie gemaakt en beschikbaar gesteld. Deze informatie is digitaal opvraagbaar en als papieren versie te bestellen. Bij iedere ledenwerfactie van de afdeling krijgt het nieuwe lid het laatste G&B tijdschrift en een welkomstcadeau gratis en krijgt tevens korting op de oorspronkelijke contributieprijs. Het innen van de contributie wordt door het landelijke G&B bureau gedaan.
 2. PROMOTIE.
  Promotiemateriaal in de vorm van flyers op landelijk dan wel afdelingsniveau is aanwezig. Extra promotiematerialen, zoals tijdschriften, pennen, bloknootjes, G&B tassen e.d. zijn bij het landelijk bureau of de webshop (Novitaplus) te bestellen. Ook zijn extra Jaarprogrammaboekjes voor inkijkexemplaren beschikbaar en wordt er een activiteitenkalender bijgehouden. De promotiematerialen van de afdeling zelf, b.v. van activiteiten en de afdelingsvoordelen van lidmaatschap, dienen zelf bijgehouden te worden. Er is een G&B partytent beschikbaar voor buitenlocaties en een tweetal rol banners die overal te gebruiken zijn.

De taken t.b.v. Ledenwerving en Promotie zijn op dit moment.
Het is uiteraard mogelijk om taken anders uit te voeren naar inzicht van het commissielid en in overleg met het bestuur. De taken zijn zeer divers en kunnen indien gewenst eenvoudig verdeeld worden over een meerdere personen. Er zit een overlap tussen ledenwerving, promotie en ledenadministratie.  Samenwerking tussen de commissieleden is dan ook belangrijk.

LEDENWERVING:

 • Aanvragen digitale bestanden ledenwerfactie en indien gewenst ledenwerfactie zelf bestellen eventueel incl. showmodel welkomstcadeau.
 • Omzetten digitale landelijke ledenwerfactie voor eigen afdeling en deze vermenigvuldigen.
 • Informatie ledenwerfactie omzetten t.b.v. plaatsing op website en nieuwsbrief.
 • Verzamelen van de nieuw aangemelde leden via de afdeling of via de promotiekraam. Deze  aanmeldingsformulieren worden dan door de ledenadministratie van de afdeling verwerkt.
 • Voorstellen doen en uitvoeren van nieuwe ideeën om leden te werven.
 • Indien mogelijk aanwezig zijn bij activiteiten van de afdeling met informatie voor het werven van nieuwe leden.
 • Het promoten van de ledenwerfacties, het lidmaatschap en de voordelen ervan.
 • Indien mogelijk deelnemen aan inrichten en bemensing van promotiekramen op locaties (tuincentra, Open Tuinen en dergelijke).
 • Informatie betreffende ledenwerfacties verstrekken aan alle bestuurs- en commissieleden.

PROMOTIE:

 • Het aanvragen c.q. bestellen, beheren en maken van promotie materialen en -middelen.
 • Plannen, coördineren en inrichten van de promotiekraam.
 • Contacten onderhouden met onze adverteerders betreffende mogelijkheden voor promotie momenten en vervolgens de promotielocaties en momenten bepalen.
 • Het werven en coördineren van vrijwilligers voor promotiekraam. Het gaat om maximaal 5 keer een promotiekraam per jaar.
 • Inkoop, verkoop en beheer van tuinhandschoenen en andere artikelen.
 • Het enthousiast kunnen vertellen en promoten van G&B algemeen en specifiek over de afdeling aan geïnteresseerde bezoekers van de promotiestand.
 • Intekenlijsten maken voor aanmelden van Digitale nieuwsbrief en de nieuwe aanmeldingen doorgeven aan de beheerder van de mailinglijst.
 • Intekenlijsten maken voor gegadigden die welkomstcadeaus voor nieuwe leden met korting willen bestellen, incl. stukje voor nieuwsbrief maken en verstrekken aan webmaster.

Heeft u belangstelling voor één of meerdere van bovenvermelde taken meldt u dan aan bij Dolf de Nooijer (ganooijer(at)zeelandnet.nl) of bij Christien van den Bosch (chrvdbosch(at)zeelandnet.nl).
Heeft u nog vragen over de verschillende taken stel deze dan aan Dolf de Nooijer.