Walcheren

Deelname aan activiteiten

Afgelopen maand hebben er gelukkig weer een paar activiteiten plaatsgevonden. De bestuurs- en commissieleden zijn daar erg blij mee.
Ook hebben we geluiden gehoord dat de leden ook blij zijn dat er weer activiteiten mogelijk zijn. We hopen natuurlijk dat het mogelijk blijft en kan dat de reguliere activiteiten weer volledig opgepakt kunnen worden.
Wel blijkt dat iedereen er weer een beetje aan moet wennen, hoe was het ook al weer.
Ik hoor af en toe “ik moet er toch weer beetje inkomen” of “hoe ging dit of dat ook alweer”. 
En dat is ook het geval bij de deelnemers aan de activiteiten heb ik gemerkt. Dat zien we soms bij de aanmeldingen maar vooral op dit moment bij de betalingen voor deelname aan een activiteit.

Er komen veel betalingen bij de penningmeester, waarbij in de omschrijving niet de juiste gegevens vermeld worden.

Bij betalingen dient altijd de volgende items vermeld te worden: Activiteit, aantal personen met vermelding lid met lidnummer en/of geen lid.

De penningmeester moet namelijk alle betalingen incl. deze gegevens in de jaarrekening opnemen. 
Als er dus gegevens ontbreken moet de penningmeester dat bij elke betaling op gaan zoeken en toevoegen in de omschrijvingen.
Dus hierbij het dringend verzoek om bij betalingen altijd Activiteit, aantal personen met vermelding lid + lidnummer en/of geen lid te vermelden.

Dat scheelt mij veel tijd.
Dolf de Nooijer, penningmeester