Walcheren

Deelname aan activiteiten

Voor deelname aan activiteiten gelden de Spelregels bij activiteiten en het Protocol Deelname Activiteiten, zoals ook vermeld in ons jaarprogramma 't Groentje.

Klik hier om de meest recente versie Spelregels bij activiteiten te lezen (of downloaden).

Voor het meest recente Protocol Deelname Actviteiten klikt u hier.

 

BETALINGEN

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. KMTP Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit, uw lidmaatschapsnummer of niet-lid en het aantal personen. De penningmeester moet namelijk alle betalingen incl. deze gegevens in de jaarrekening opnemen.  Als er dus gegevens ontbreken moet de penningmeester dat bij elke betaling op gaan zoeken en toevoegen in de omschrijvingen.
Dus hierbij het dringend verzoek om bij betalingen altijd Activiteit, aantal personen met vermelding lid + lidnummer en/of geen lid te vermelden.