Walcheren

ALV 21 maart 2023

AGENDA JAARVERGADERING GROEI & BLOEI, AFDELING WALCHEREN
OP DINSDAG 21 MAART 2023.

LOCATIE:         Verenigingsgebouw de Zandput, Serooskerke, AANVANG:      19.30 uur

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en aanpassen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 april 2022; De notulen staan na 1 maart 2023 op de website.
 4. Presentatie jubileum activiteit.
 5. Financieel verslag 2022
  Het verslag staat na 1 maart 2023 op de website.
 6. Kascommissie
 7. Begroting 2023; De begroting staat na 1 maart op de website.
 8. 8a        Afscheid aftredende bestuurslid; Aftredend en niet herkiesbaar: Dolf de Nooije
  8b        Verkiezing  nieuw bestuurslid; Verkiesbaar als penningmeester: Jan Westrate
  8c        Welkom nieuwe commissie leden.
 9. Jubilarissen. De jubilarissen hebben eerder dit jaar al een kaart of bloemen ontvangen. We willen ze hierbij nog even noemen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

IN DE PAUZE:

Een gezellig samenzijn met een drankje. Het drankje wordt u aangeboden door de vereniging.

NA DE PAUZE:

Lezing door Aagje Feldbrugge over de historie van het landschap van Walcheren. Deze lezing is in het kader van het 75 jarig bestaan van onze vereniging.

Groei&Bloei Walcheren is opgericht op initiatief van bestuurders van de Stichting “Nieuw Walcheren”. Deze stichting heeft zich zeer sterk gemaakt voor de herbeplanting van Walcheren na de oorlog en is in belangrijke mate verantwoordelijk voor het huidige landschap op Walcheren.