Walcheren

ALV 21 maart 2023

Terugblik op ALV van 21 maart 2023 door Dolf de Nooijer.
Als aftredend bestuurslid kunnen we terugkijken op een geslaagde en voor mij zeer verrassende Algemene Leden Vergadering. De voorbereidingen voor de ALV waren goed verlopen en iedereen had de zaken op een rijtje gezet.
Echter op een 1 dag voor de ALV kwam het bericht dat we als G&B afd. Walcheren niet de grote zaal konden gebruiken. De toneelvereniging had ook de grote zaal gereserveerd voor repetitie, wij konden dan de kleine zaal met de ontvangstruimte erbij gebruiken.Dat was best even puzzelen maar was best knus en het was gezellig, alles vlak bij elkaar en Sietske had voor een miniversterker gezorgd voor het geluid.
Het best wel druk  (circa 45-50 aanwezigen) en het was ook een hele leuke en goede lezing.

Tijdens de ALV ben ik (na 9 jaar)  dus afgetreden als bestuurslid en penningmeester en PR-artikelen en promotie en ledenwerving. De tijdelijke voorzitter (Dirk Chevalier) van het landelijk bestuur was ook aanwezig bij de ALV en voor het officiële gedeelte heb ik nog leuk staan praten met hem en alles een beetje uitgelegd wat we als afdeling allemaal doen en hoe. 
Het afscheidsgedeelte van mij was heel verrassend met een leuk en goed toespraakje van Christien met een mooie bosbloemen en een nationale tuinbon als afscheidscadeautje. Daarna werd de landelijke voorzitter naar voren gevraagd omdat die ook nog iets wilde zeggen.Tot mijn grote verbazing werd ik toegesproken door hem en kreeg ik het zilveren speldje met robijntje van G&B met oorkonde. Ik was heel verrast en vond het heel leuk. Ook viel mij en Christien de tekst op de oorkonde op. Daar stond namelijk ook een tekstgedeelte op, als dank vanuit het hoofdkantoor, namelijk; “MET SPECIALE DANK VOOR ZIJN NIMMER AFLATENDE AANDACHT VOOR LEDENWERVING.” Dit was heel verrassend en wordt gewaardeerd door ondergetekende.

Ook had ik tijdens de ALV in mijn praatje nog een oproep gedaan voor assistentie voor de verkoop van de handschoenen, omdat ik daar ook mee zou stoppen. Ik had namelijk bedacht, dat ik best wel de administratie, inkoop en organisatie van de handschoenen wilde blijven doen, maar met een paar vrijwilligers die de uitstalling, verkoop en inpakken van de handschoenen zouden willen doen, zodat ik niet altijd aanwezig hoef te zijn.Tijdens de ALV waren er gelijk 4 leden die dat wilden doen, namelijk Ans Frankce, Mien Kodde, Astrid van der Poel en Gon Joosten. Dus daar ben ik best wel blij mee en is de doorgang van de verkoop van de handschoenen gewaarborgd.

Ook was er weer van alles gebakken door leden die zich n.a.v. oproep aangemeld hadden, dank daarvoor. De aanwezigen hebben lekker gesmuld en genoten van de gratis consumpties van de afdeling en het was heel gezellig en goed.

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerkingen en de vele leuke contacten en het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren heb gehad. Mijn vervanger als penningmeester Jan Weststrate wens ik veel succes en ik heb er alle vertrouwen in dat de afdeling een goede deskundige penningmeester heeft. Voor mijn andere nevenactiviteiten (promotie en ledenwerving) zijn op dit moment nog geen vervangers beschikbaar.
Het zou jammer zijn als deze activiteiten niet meer gedaan worden.
Als nu eens een paar leden zich hiervoor willen inzetten zou zeer welkom zijn en is goed voor onze afdeling en ondergetekende wil graag de nieuwe aanmelders inwerken en wegwijs maken.
Ik zelf blijf dus nog wel een aantal zaken doen voor de afdeling, namelijk;

  • Ledenadministratie incl. welkom nieuwe leden, welkomsttasjes nieuwe leden en papieren nieuwsbrief samen met Suus Koole
  • Verkoop handschoenen tijdens lezingen en plantenruilbeurzen samen met de 4 nieuw aangemelde vrijwilligers.

We kunnen terugkijken op een geslaagde en verrassende Algemene Leden Vergadering (ALV).

Afgetreden bestuurslid Dolf de Nooijer