Walcheren

Financieel Jaarverslag 2022 met bijagen

Op vrijdagmiddag 3 maart 2023 heeft de kascontrole plaatsgevonden op financieel jaarverslag 2022 en tevens is de begroting 2023 doorgenomen. De kascontrole is uitgevoerd door Ineke IJzerman en Liesbeth Hamelink en Jan Weststrate was ook aanwezig i.v.m. overname penningmeesterschap. Tijdens de kascontrole is door de penningmeester uitleg gegeven betreffende de boekhouding en specifiek van 2022. Vervolgens zijn er door de kascontrole commissieleden een aantal vragen gesteld en een aantal steekproeven gedaan op de financiële administratie. Er waren geen opmerkingen en verslag kascontrole is opgemaakt en ondertekend.

Hieronder de definitieve en volledige stukken.

Klik hier voor het financieel jaarerslag 2022

Klik hier voor bijlage 1: Begroting vs werkelijkheid

Klik hier voor bijlage 2: Jaarrekening

Klik hier voor bijlage 3: Liquiditeitenoverzicht

Klik hier voor bijlage 4: Begroting 2023 definitief