Walcheren

Terugblik Floralia Project 2023

Afronding Floraliaproject 2023

Het Floralia project is afgerond voor dit jaar met een gezellige bijeenkomst van de vrijwilligers in de tuin van Dees Weemaes. Het was fijn om elkaar eens te ontmoeten. We maken tenslotte met elkaar een mooi project. We hebben onze ervaringen besproken en aandachtspunten voor verbeteringen aangegeven. Christien van den Bosch was namens het bestuur ook aanwezig.
Er hebben dit jaar 11 scholen mee gedaan aan het Floralia project. Deze scholen zijn bezocht door 16 vrijwilligers die zich hard ingezet hebben.
Met dank aan iedereen is het project goed verlopen. De leerlingen waren enthousiast en in vrijwel alle klassen waren er uiteindelijk bloeiende planten. Veel leerlingen wilden aan het eind graag een stekje mee naar huis van de geurende geraniums die we bij ons hadden.
Voor de Floralia commissie was dit het eerste jaar en daarom heel spannend. Een goede organisatie van het project blijkt cruciaal. Met alle tips van deze middag gaan we in september weer aan de slag voor het volgende jaar.
Alle bij de afsluitbijeenkomst aanwezige vrijwilligers willen volgend jaar weer meedoen. We zijn wel op zoek naar meer vrijwilligers. Dit jaar hebben sommige vrijwilligers meerdere scholen gedaan. Ook zijn er meer scholen die mee willen doen aan het project om hiermee de leerlingen iets over planten te leren. Dus geef je op of vraag iemand uit je kennissenkring. Je hoeft geen lid te zijn van Groei en Bloei. Je hoeft het ook niet alleen te doen. We werken meestal met twee vrijwilligers per klas. Op de ledenmiddag 26 augustus staan we straks met een kraampje voor vragen en verdere informatie.  

Terugblik start Floralia project 2023

De 16 vrijwilligers van G&B hebben de 10 basisscholen die zich aangemeld hebben voor het Floraliaproject eind maart bezocht. Het was voor de nieuwe commissie een spannende week. Hadden we wel aan alles gedacht? Het ging goed. Kesteloo heeft alle plantjes, potgrond en potjes op tijd geleverd bij de scholen in Middelburg. De gemeente Vlissingen heeft alles in Vlissingen bezorgd. De vrijwilligers hebben samen met de leerlingen de 460 Pelargonium plantjes opgepot en de leerlingen instructies gegeven voor de verzorging van de plantjes. De leerlingen vonden het een leuke les. Na de mei vakantie komen de vrijwilligers weer terug op de scholen om het groeiproces verder te begeleiden. Medio juni sluiten we het project af met een getuigschrift voor de leerlingen.