Walcheren

Op woensdag avond 20 april hebben we na 2 jaar weer een ALV kunnen houden. Er waren ruim 30 leden aanwezig en zij hebben er een gezellige avond van gemaakt.

Tijdens de ALV is er verslag gedaan van de financiële situatie van Groei&Bloei afdeling Walcheren. Deze ziet er florissant uit. Het bestuur is gedechargeerd door de vergadering.

Er is een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Het oude dateerde van 1988. Het nieuwe is een exacte copie van het huishoudelijk reglement zoals voorgesteld door het landelijk bestuur. De vergadering heeft dit huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van de secretaris Heidie Menheere. Per 1-8-2022 is Ineke Ijzerman als nieuwe secretaris benoemd.

Ada Kokelaar en Lia Jobse hebben afscheid genomen van de reiscommissie en Willy de Nooijer en Agnes Tange van de Floralia commissie. Het bestuur is hun veel dank verschuldigd voor al het werk wat door hen verzet is voor de vereniging.
Voor Willy de Nooijer betekend dit afscheid van Floralia na 40 jaar.

Judith Weijland is benoemd als nieuw lid van de reiscommissie.

Tijdens het welkomstwoord is stilgestaan bij al het werk wat de afgelopen 2 jaar is verzet door de commissies en de bestuursleden.

 • Net als voor andere verenigingen is de afgelopen twee een lastige periode geweest met weinig activiteiten. In voorjaar 2020 is er nog net een ALV en een dagreis naar Belgie geweest voordat de Corona uitbrak.  Ook hebben we nog een lezing door ArndJan van Wijk en een Workshop Korenschoof binden kunnen organiseren tijdens de periode dat de lockdown regels wat verminderd waren.
 • Margreet Roelse en Herma Angel hebben met allerlei digitale activiteiten zoals een fotowedstrijd en een digitale bloemschik workshop de leden kunnen activeren. Ook zijn er individuele intiatieven geweest zoals plantenkraampjes aan huis.
 • In 2021 kon weer wat meer. In de eerste helft van het jaar vooral veel digitale activiteiten. Ommetjes, tips en recepten op de site, tuinblog van Joshua etc. De open tuinen hebben we door kunnen laten gaan. Met als resultaat heel veel tuinen, bezoekers en positieve reacties.
 • In de tweede helft van het jaar zijn er weer meer activiteiten georganiseerd zoasl verschillende groenworkshops, excursies met eigen vervoer en de plantenruilbeurs.
 • Bij het begin van 2022 was nog veel onzeker over de Covid en de lockdown regels. Daarom is het aantal lezingen nog beperkt en was veel nog niet ingevuld. Er is toen ook besloten om nog geen buitenlandse reis te organiseren. Hopelijk wel volgend jaar.
 • De activiteitenagenda begint weer wat gevuld te raken.
 • Namens het bestuur wil ik alle commissieleden bedanken voor hun inzet de afgelopen twee jaar en ze ook nog even benoemen.
 • Martine van der Meulen. Het weer organiseren van een lezing en daarna weer afzeggen was niet altijd makkelijk.
 • Margreet Roelse: Als het enig zins kon heeft ze groenworkshops georganiseerd. Digitaal is toch weer eens wat anders.
 • Herma Angel en Margreet Roelse; De website vol gezet met leuke ideeën en tips.
 • De reiscommissie: Ada Kokelaar, Liesbeth Hamelink, Sietske van Liere, Lien Oste en Lia Jobse. Voor 2020 was al veel georganiseerd wat allemaal afgezegd moest worden. Vooral de reis naar Schotland is door snel ingrijpen van Ada en Liesbeth voor de meeste deelnemers niet uitgelopen op een financieel probleem.
 • Wendela van Dijken, Ik weet niet hoe vaak de tuinontwerp cursus is uitgesteld, maar gelukkig is deze nu eindelijk gestart.
 • Dolf de Nooijer heeft ondanks de lockdown en geen promotiekraam toch veel handschoenen verkocht. Wel is goed uit het ledenbestand goed te zien hoeveel een promotiekraam aan nieuwe leden opbrengt.
 • Suus Koole heeft gelukkig ondanks de lockdown, nog veel leden welkom geheten.
 • Lieneke Hubrechsen heeft vorig jaar weer een plantenruilbeurs en een open tuinen weekend mogen organiseren.
 • Als een activiteit niet doorgaat betekend dat ook veel werk. Willy de Nooijer en Agnes Tange hebben dit nu twee keer meegemaakt. Het is elke keer weer een spannende beslissing wat te doen.

Christien van den Bosch, voorzitter

Voor de uitgebreide notulen klikt u hier.