Walcheren

Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot begin 2022

Op 24 november zou onze jaarlijkse ALV plaatsvinden. Helaas kan dit niet doorgaan vanwege de nieuwe corona maatregelen.
De ALV zal uitgesteld worden tot februari of maart volgend jaar.
We zullen tijdig berichten wanneer de ALV volgend jaar plaats zal vinden.

ALV en Ledenontmoetingsavond 24 november 2021

Op maandag 22 november om 19:30 houden we weer onze jaarlijkse ALV in de Zandput. Aanvang is om 19:30 uur. Bij binnenkomst doen wij de corona check. Dus graag uw corona check op de telefoon of papier bij de hand houden. Zoals gewoonlijk proberen we het huishoudelijk deel zo kort mogelijk te houden zodat we veel tijd hebben voor gezellig bijpraten in de pauze. Koffie/thee voor de vergadering en een drankje in de pauze word aangeboden door de vereniging. Zoals elk jaar vragen we aan u om een hapje te maken. Dit geeft altijd stof tot praten, uitwisseling van recepten en word zeer gewaardeerd. Wilt u een hapje maken stuur dan een mailtje naar Wendela van Dijken. (wenw(at)telfortglasvezel.nl)

Na de pauze is er lezing door Johan Antheunisse. Johan Antheunisse is bij velen wel bekend van de lezingen over stoeptuintjes en bomen excursies. Vanavond een heel ander onderwerp namelijk over grassen."We laten er geen gras over groeien". Meer in het stukje onder de agenda.

Agenda ALV en Ledenontmoetingsavond 24 november 2021

AGENDA JAARVERGADERING GROEI & BLOEI, AFDELING WALCHEREN

OP WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021

LOCATIE:         Verenigingsgebouw de Zandput, Serooskerke
AANVANG:      19.30 uur

Bij binnenkomst doen wij de corona check. Dus graag uw corona check op de telefoon of papier bij de hand houden.

 1. Opening en welkom       
 2.  Mededelingen en aanpassen agenda
 3.  Notulen vorige jaarvergadering d.d. 18 februari 2020. De notulen staan na 5 november op de website 
 4.  Financieel verslag 2020Klikt u hier.
 5.  Kascommissie
 6.  Begroting 2021Klikt u hier.
 7.  Huishoudelijk reglement vaststellen. Ons huishoudelijk reglement is verouderd. De landelijke vereniging heeft een standaard reglement. Het bestuur stelt voor dit één op één over te nemen. Klikt u hier om het concept huishoudelijk  reglement te bekijken.             
 8.  Afscheid aftredende commissieleden
 9.  Benoemen nieuwe bestuursleden en commissieleden        
 10. Jubilarissen. De jubilarissen hebben eerder dit jaar al een kaart of bloemen ontvangen. We willen ze hierbij nog even noemen.
 11.  Rondvraag
 12.  Sluiting

IN DE PAUZE: 
Powerpoint Presentatie van alle commissies en activiteiten van 2020 “SOCIAAL JAARVERSLAG” (klik hier).
Een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Het drankje wordt u aangeboden door de vereniging. Wilt u een hapje maken dan graag opgeven bij Wendela van Dijken. wenw@telfortglasvezel.nl

NA DE PAUZE:
Lezing door Johan Antheunisse.
Johan Antheunisse is bij velen wel bekend van de lezingen over stoeptuintjes en bomen excursies. Vanavond een heel ander onderwerp namelijk over grassen. "We laten er geen gras over groeien":
Het bovenstaande spreekwoord betekent zoveel als, niet uitstellen en er gelijk aan beginnen. Over gras zijn nogal wat spreekwoorden en gezegdes. Dit is niet zo verwonderlijk, want er is nogal wat gras en iedereen kent het. Als je aan een willekeurig iemand vraagt wat gras is, hoor je meestal: “gras is gewoon gras met van die groene sprieten en je kan er op voetballen”, maar gras is veel meer dan dat. Het is de rijkste soort binnen de plantenfamilie en ze komen op alle werelddelen en op allerlei gronden voor. Zo heeft elk gras zijn favoriete plek. Vaak heeft gras geen fraaie bloemkleuren, waardoor ze een beetje onbekend en onbemind zijn en dus ondergewaardeerd worden. Grassen hoeven ook niet mooi te kleuren, want ze worden door de wind bestoven. Wanneer je de moeite neemt om ze met een loep te bekijken krijg je de fraaiste bloemvormen te zien en ga je ze makkelijker herkennen. Door maar vaak genoeg naar grassen te kijken ga je ze waarderen en met een paar nuttige aanwijzingen gaat het misschien nog beter.