Walcheren

Verslag excursie Plompe Toren, Schouwen Duiveland, 7 mei.

We verzamelden ons bij de parkeerplaats van de Plompe Toren. Een mooi, rank bouwwerk uit de 14e eeuw. Het is de kerktoren van het verdronken dorp Koudekerke. Een van de vele verdronken dorpen van Schouwen Duiveland. Arie Bakker nodigde ons meteen uit om de toren te beklimmen.

Een nauwe wenteltrap naar boven, maar ook een paar verdiepingsvloeren met tentoonstellingsvitrines over de dorpen, de vogels en het gebied. Na nog een paar houten trappen opklimmen waren we bovenop de toren. Wat een prachtig uitzicht! We keken uit over de inlagen en de karrevelden. De karrevelden waren goed te zien van boven: allemaal rechte kanaaltjes die vroeger met de hand uitgegraven zijn om een nieuwe dijk te kunnen maken. Al eeuwen lang is dit gebied niet verbouwd of aangetast door de mens. Een uniek stukje natuur. We konden helaas niet in het gebied zelf lopen omdat het broedseizoen begonnen is. Meeuwen, ganzen met veel kuikens, Tureluur, Bonte Pieten waren volop waar te nemen. De lepelaar was er vandaag niet.

Langs de Plompetorenweg zijn we naar de Schelphoek gelopen langs de muraltmuurtjes die bovenop de dijk staan om het eiland te beschermen tegen hoog water. Deze muurtjes zijn ook al te laag voor de toekomst, de hele dijk zal nog opgehoogd moeten worden ivm de klimaatverandering.

Er zijn plannen om de Plompe Toren in zijn geheel op te pakken en een stuk verderop weer neer te zetten. De Plompe Toren staat nu in een soort kuil, het oude niveau van het eiland.
Bovenop de toren kun je goed zien hoe de Schelphoek er uit ziet. 2 dijken die naar elkaar toe gebouwd zijn met een grote opening ertussen: de oude dijkval van 1953 die de overstroming veroorzaakte. Het gat was zo diep uitgesleten, 50 meter, dat er geen caissons in konden en er moest een nieuwe dijk dieper landinwaarts aangelegd worden.

Kortom Arie Bakker heeft ons veel interessants verteld over de geschiedenis en de natuur op Schouwen Duiveland.

Na afloop was er koffie en thee en een lekkere koek. Arie kreeg als bedankje een doosje bonbons.

Het was een geslaagde en zonnige excursie, zie ook de foto's (op een afbeelding klikken voor een vergroting).

Liesbeth Hamelink